Archiv autora: JT

 • 1
Závislost - obecně o závislosti

Závislost – obecně o závislosti

Štítky : 

Závislost je těžké psychické onemocnění charakteristické chutěmi na užívání drog, zhoršeným sebeovládáním ve vztahu k předmětu závislosti, pokračováním v rizikové činnosti i přes její negativní důsledky, posedlostí danou drogou nebo činností a dalšími symptomy. V tomto článku popíšeme symptomy závislosti – jak se projevuje a nastíníme dělení závislosti. Časem ho budeme rozšiřovat.

Naprostá většina psychiatrů i závislých se shoduje na tom, že závislost je onemocnění neléčitelné. Závislého je možné stabilizovat, zbavit ho 99% příznaků závislosti, ale vždy existuje riziko, že se opět k užívání drog vrátí, buď že se vrátí ke stejné látce, nebo že objeví jinou. To znamená, že do konce života je poznamenaný tím, že má jeho mozek tendenci k navozování si příjemných pocitů omamnou látkou a pokračování v tom dlouhodobě – člověk to má prostě ve svých zkušenostech, osobnosti, ale i v receptorech v mozku „vtištěno“ do konce života. Naštěstí se ale dá toto riziko velmi minimalizovat, změnit svoji osobnost, přejít na substituční léčbu, nebo jinak své predispozice k dalšímu braní drog snížit na minimum.

Symptomy závislosti – jde o závislost? Jak poznat závislost?

Ve zdravotnictví se nejčastěji používá pro diagnózu závislosti seznam symptomů.

 • Český psychiatr Karel Nešpor, který se závislostmi zabývá dlouhodobě, uvádí následující seznam symptomů. Je jich 6 a pokud jsou v průběhu zhruba 12 měsíců alespoň 3 přítomné, je vysoce pravděpodobné, že je osoba závislá:
  • Bažení – tj. craving
  • Zhoršené sebeovládání
  • Odvykací stav
  • Zvyšování tolerance
  • Zanedbávání zájmů
  • Osoba pokračuje v pití alkoholu, užívání drog, nebo rizikové činnosti navzdory nepříznivým následkům, o kterých ví
 • Americká psychiatrická asociace používá pro závislost na omamných látkách následující seznam. Pokud jsou přítomny alespoň 3 symptomy z tohoto seznamu zároveň během období 12 měsíců, tak se již jedná o závislost.
  • růst tolerance (zvyšování dávek, aby se dosáhlo stejného účinku, nebo pokles účinku návykové látky při stejném dávkování)
  • odvykací příznaky, odvykací stav, tzv. absťák po vysazení látky
  • přijímání látky ve větším množství nebo delší dobu, než měl člověk v úmyslu
  • dlouhodobá snaha nebo jeden či více pokusů omezit a ovládat přijímání látky
  • trávení velkého množství času užíváním a obstaráváním látky nebo zotavováním se z jejích účinků
  • zanechání sociálních, pracovních či rekreačních aktivit v důsledku užívání látky nebo jejich omezení
  • pokračování v užívání látky navzdory dlouhodobým nebo opakujícím problémům, o nichž člověk ví a které jsou působeny nebo zhoršovány užíváním látky
Dělení závislostí podle typu látky

Závislost může dělit různými způsoby. Nejčastější je dělení podle předmětu závislosti.

Pokud je při závislosti užívána návyková – omamná látka, pak se jedná o látkovou závislost. Dříve se v odborných kruzích mluvilo o závislost pouze při užívání nějaké látky. Do látkové závislosti spadá závislost na opiátech a opiodech, například na heroinu, morfinu (např. léky Vendal a Sevredol), buprenorfinu (např. léky Suboxone a Subutex), oxykodonu (např. lék OxyContin), metadonu, dále závislost na pervitinu (metamfetaminu), závislost na kokainu, závislost na alkoholu, závislost na tabáku (případně obecně na nikotinu), závislost na marihuaně a jiné. Teoreticky se člověk může stát psychicky závislým na jakékoliv látce, když mu její užívání dělá dobře, nebo si to alespoň myslí, poté mu ale tato látka působí problémy. Nemusí se přitom jednat o drogu. Jsou případy závislosti na látkách, které nepůsobí v mozku na centra slasti, nevyvolávají euforii, a přesto je na nich dotyčný člověk závislý – například závislost na projímadlech, na kapkách proti rýmě a jiné.

Obecně se však k závislostem řadí i další přehnané činnosti, kdy člověk danou činnost vykonává i přes její špatné důsledky, tomu se říká nelátková závislost. Například se jedná o závislost na hazardních hrách (gambling), závislost na práci (workoholismus), závislost na sexu, závislost na nakupování (shopping addiction), v poslední době je zmiňována závislost na internetu, či sociálních sítích. Při těchto činnostech se samozřejmě vyplavují hormony štěstí – vnitřní opiáty, které si tělo vyrábí samo (při výhře, při orgasmu, při dobrém nákupu, při dobře odvedené práci, při obdržení velkého počtu lajků na Facebooku atd.), člověk začne být posedlý tímto pocitem. Může se jednat i o závislost na sportu – člověk je přímo posedlý příjemným pocitem při sportu, nemyslí na nic jiného, nakonec kvůli sportu například zanedbává svoji rodinu, svoji práci, jde sportovat i pokud má zlomenou nohu, utrácí za sportovní vybavení velké množství peněz, přestože mu pak chybí peníze na jiné věci atd.

Lze tedy být závislý v podstatě na čemkoliv? Ano. Je ale opravdu mnohem pravděpodobnější, snadnější a rychlejší se stát závislým například na heroinu, kokainu, pervitinu, nebo alkoholu, než například na sportu. Je to proto, že látky jako heroin nebo kokain jsou extrémně silné, v mozku působí extrémně účinně na centra slasti a odměny, vyplavují násobně více hormonů, než například dobrý pocit po sportu. Vědci zmiňují údaje, že se vyplaví o zhruba stokrát, ale podle některých studií i 5000krát více hormonů štěstí než při běžných činnostech. Není proto divu, že je užití například heroinu tak příjemné a zároveň tak extrémně silně návykové.

Dělení závislosti podle symptomů

Neméně důležitým dělením je také dělení podle toho, jak danou závislost pociťujeme. Závislost dělíme na:

 1. Psychickou – tzn. veškeré pozitivní pocity závislého vůči droze, očekávání, že zažije příjemný pocit, natěšenost na něj, bažení (tzv. craving), uspokojení při užití drogy. Patří k ní i psychický absťák po vysazení drogy, nervozita při absťáku, nebo i další psychické poruchy, které mohou přijít. Je velmi intenzivní a těžko se jí zbavuje. Psychickou závislost lze mít k jakékoliv látce, nebo činnosti.
 2. Fyzickou – při dlouhodobém užívání drogy si na ni tělo vypěstuje fyzickou závislost, zvykne si na ni, zvýší se tolerance vůči oné droze. Člověk pak musí užít oné drogy větší množství, aby zažil stejný pocit jako dříve, a navíc při jejím úplném vysazení nastupuje odvykací stav, absťák fyzického rázu, kterým si tělo zvyká na nepřítomnost drogy v těle. Fyzický absťák u opiátů je velmi nepříjemný a donutí většinu uživatelů brát opiáty dál.

Například u heroinu pociťujeme závislost fyzickou i psychickou. U pervitinu pociťujeme z 99% závislost pouze psychickou, po vysazení pervitinu tělo nepociťuje téměř žádný fyzický absťák, jen velkou únavu.

Někteří psychiatři ještě hovoří o takzvané sociální závislosti – tzn. závislosti na společenském prostředí, v jakém jsme drogy brali, na přátelích a známých, kteří brali s námi, na společenských situacích, při kterých jsme brali drogy. Jiní tuto závislost přidružují k psychické závislosti.


 • 2
Hnědý heroin

Heroin

Štítky : 

Obecně o heroinu

diacetylmorfin
anglicky: heroin, německy: heroin
české slangové názvy: herák, kálo, ejč, Herkules, háčko
anglické slangové názvy: smack, horse, dope, junk, horse, ejč.

Heroin je velmi účinný opiát, který je užívaný lidmi po celém světě pro své euforické účinky. Vyrábí se z opia (šťávy z makovic).

Jeho účinky jsou podobné ostatním opiátům, ale silnější. Euforie je u heroinu nejvyšší z celé skupiny opiátů a opioidů. Uživatelé uvádí nepopsatelnou euforii, štěstí, klid, nevnímání problémů, zvýšení sebevědomí, úlevu od fyzické i psychické bolesti, všechny činnosti jsou zábavnější, máte pocit, že je svět krásný, a vše je příjemné, klidné a radostné.

Na užívání heroinu vzniká silná závislost, která může člověka přivést na úplné dno.

Krátkodobější účinky

 • pocit uklidnění
 • pocit, že se zpomalil čas, že je vše v klidu, žádný stres
 • pocit štěstí, dobré nálady, vše je najednou v pohodě, není potřeba nic řešit
 • všechny aktivity jsou mnohem zvládnutelnější, práce je příjemnější
 • příjemný pocit tepla na celém těle
 • nárůst sebevědomí, malé zábrany, člověk se přestane bát následků svého chování, ztráta stydlivosti
 • velmi silný útlum bolesti, nic Vás nebolí
 • zácpa, celkové zpomalení metabolismu
 • ztráta chuti k jídlu nebo naopak zvýšená chuť k jídlu
 • snížení chuti na sex, ejakulace je takřka nemožná
 • porucha menstruace
 • zvracení (v případě užití většího množství)
 • útlum dýchání (může vést ke smrti, v případě užití většího množství)

S velmi příjemným pozitivním účinkem se zpočátku nepojí větší negativní účinky (pokud nedojde k předávkování).
Při dlouhodobém užívání však negativní účinky narůstají, následky užívání mohou být obrovské, mnohdy vedou ke smrti, sebevraždě, pádu na dno společnosti, utrpení.

Dlouhodobější účinky

 • nárůst tolerance (potřeba užít stále více látky)
 • nižší euforie (s častějším užíváním se euforie způsobená heroinem sníží)
 • závislost (silná, kompletní, psychická i fyzická)
 • pokud si tělo na heroin zvykne, nastává při každém nedostatku drogy v těle odvykací stav – absťák (více k němu v samostatném článku)
 • deprese, úzkosti
 • finanční potíže
 • potíže v rodině, v práci
 • zanedbávání ostatních zájmů, orientace jen na příjemné pocity z drogy
 • přehlížení negativních následků užívání látky
 • pocity méněcennosti, výčitky

 

Bílý a hnědý heroin

 

Způsob užití

Heroin se užívá šňupáním, kouřením z alobalu a injekčně. Fungují i jiné způsoby užití (orálně, rektálně), ale ty nejsou běžné.
Šňupání je považováno za nejbezpečnější, proto bychom ho doporučovali, naopak injekční užívání je nejvíce nebezpečné. Injekční užívání je spojené s řadou rizik – riziko přenosu nemocí (HIV, žloutenky a další), riziko vzniku abscesů a plicní embolie, také riziko předávkování je u injekční aplikace obrovské.
U heroinu je velmi důležité správné dávkování, při předávkování hrozí smrt.

Dávkování a časový průběh, jak dlouho trvá, kdy ho ucítím

V tabulce naleznete správné dávkování heroinu a také doby, za jak dlouho začne heroin účinkovat při jednotlivých užitích, a průběh zážitku v čase.

Nutno podotknout, že hodnoty jsou pouze orientační a jsou určeny na základě kvalitnějšího heroinu, kvalita se na trhu značně liší. Vždy začínejte s minimem a postupně navyšujte. Předávkování je velmi nebezpečné. Pokud užijete heroin ve správném množství, užijete si drogu naplno a bez komplikací. Dávat si od začátku hodně je nesmysl, vždycky můžete užít víc.

Dávkování při šňupání heroinu – kolik si ho dát
nový uživatel máte toleranci (návyk)
Základní dávka 5 – 40 mg 20 – 60 mg
Silná dávka 20 – 60 mg 50 – 150 mg
Další užití 5 – 10 mg 10 – 20mg

 

Kdy začne působit: za 30-120 sekund první pocítění účinků, za 10-30 minut vrchol působení
Užít znovu nejlépe: nejdříve 50 až 180 minut po poslední dávce
Účinek budete cítit: 3 – 5 hodin
Injekční užití
nový uživatel máte toleranci (návyk)
Základní dávka 5 – 10 mg 20 – 40 mg
Silná dávka 8 – 15 mg 40 – 60 mg

 

První účinky zaznamenáte za: 10 – 20 sekund
Trvání účinku: 4 – 5 hodin

 

Užití kouřením (vdechováním par)
Základní dávka 15 – 25 mg
Silná dávka 20 – 30 mg

 

Účinek budete cítit za: 5 – 10 sekund
Vrchol účinku pocítíte během: 10 minut
Trvání toho nejlepšího: 5 – 6 minut
Celková doba působení: 3 – 5 hodin

Druhy heroinu a jeho cena

Heroin farmaceutické kvality je bílá sypká látka, na ulici se ale dělí do třech kategorií (podle struktury a konzistence, kvality a i ceny):

 1. Heroin hnědý, někdy též nazývaný jako #3, číslo tři, je heroin, který se vyrábí jen ve třech krocích, zpravidla bývá hnědý, s větším množstvím příměsí. Pro injekční použití je třeba ho upravit kyselinou – používá se citronka a jiné. Jeho cena bývá v České republice 800 až 1200 Kč za gram při běžné pouliční kvalitě. V Česku má heroin obvykle velmi nízkou kvalitu, daleko kvalitnější heroin je k dostání v západoevropských zemích. Cena za gram heroinu vychází v Německu v přepočtu 1300-2000 Kč, v Nizozemí 1200-1800 Kč. Vyrábí se nejčastěji v Afghánistánu, Pákistánu, Íránu a okolních zemích.
 2. Heroin bílý, někdy označovaný #4, číslo čtyři, je heroin, který byl vyroben ve čtyřech krocích, na jeho výrobu bylo třeba většího množství práce. Je zpravidla mnohem čistší než heroin klasický a při injekčním užití je rozpustný ve vodě, není potřeba užití kyseliny. V České republice se vyskytuje málo, cena za gram vychází na 1200-3000 Kč, v Německu 2000-3000 Kč, v Nizozemí 2000-3000 Kč. Vyrábí se v asijských zemích – Thajsko, Barma, Vietnam.
 3. Černý heroin, tzn. black-tar, je spíše americkou a anglickou variantou, která se v Česku zpravidla nevyskytuje. Je vhodný jen na užití kouřením. Cena bývá nižší než u hnědého, v přepočtu kolem 700-900 Kč za gram. Autor článku se s ním v Česku nesetkal. Má větší množství příměsí, pro injekční užití nepatří. Vyrábí se nejčastěji v Mexiku a ve státech na severu Jižní Ameriky.

Závislost

Uvádí se, že rychlost spadnutí do závislosti je u heroinu nejvyšší ze všech látek. Průměrná doba pro vytvoření kompletního návyku na heroin je 1 až 2 měsíce každodenního užívání. Po vytvoření návyku se dané osobě zcela změní život, jeho život se začne točit okolo shánění drogy a zbavování se abstinenčních příznaků.

Odvykací stav (zastarale abstinenční syndrom) sice u heroinu není ve většině případů smrtelný, ale je extrémně nepříjemný, nesnesitelný, „peklo“. Pokud si chcete přečíst něco o absťáku a případně i svépomocné rady, jak ho zmírnit, tak klikněte zde.

Nebezpečí

Nebezpečí u heroinu hrozí z předávkování (může být smrtelné), z přenosu chorob (zejména injekční aplikací), z následků zavislosti (existenční a psychické problémy) a ze strany policie.
Držení malého množství čistě pro osobní potřebu je v ČR přestupkem. Pokud tedy budete mít u sebe dávku čistě jen pro sebe, abyste se zbavili odvykacího stavu, nebo si jednorázově dopřáli pozitivních účinků, nebudete postiženi trestním stíháním.
Držení většího množství je však tvrdě trestáno, stejně tak prodej i výroba.
Tento přístup je velmi chválen mnoha odborníky – jedná se o přístup „sám si dělej co chceš, pokud tím nezačneš škodit ostatním“. Tento přístup se spolu s prevencí ukazuje po celém světě jako nejlepší možný.

Naše doporučení

Za celou redakci varujeme před užitím většího množství.
Vždy je třeba začínat s co nejmenším množstvím, pokud to bude málo, postupně navyšovat. Před každým navýšením počkat alespoň 20 až 30 minut. Tím se sníží riziko smrtelného předávkování.
Nezapomeňte, že každý reaguje na drogy odlišným způsobem.

Pokud jste přestali užívat heroin, prošli jste si odvykacím stavem, nezačínejte znovu se stejným množstvím, jaké jste užívali předtím, začněte opět s málem.
Před užitím si důkladně zvažte, zda Vám stojí jednorázový pozitivní účinek za riziko závislosti nebo jiných problémů.. Účinek heroinu je příjemný, ale ve vlastním zájmu v užívání nepokračujte. Také dbejte ve vlastním zájmu všech doporučení a buďte opatrní.


 • 9
Absťák - ilustrační obrázek

Absťák u opioidů – odvykací stav

Štítky : 

Absťák po opioidech a opiátech, jako je heroin, oxykodon, buprenorfin, je tělesný a psychický stav, kterým si tělo zvyká na nepřítomnost opioidů v těle. Je extrémně nepříjemný a většinu závislých přinutí se k užívání opioidů vrátit, aby ho zahnali. Jeho délka a průběh závisí na typu opioidu. Niže najdete symptomy, co čekat, jak dlouho to bude trvat a také, jak se tomu bránit – svépomocné rady.

Délka absťáku u krátkodobých opioidů/opiátů

U krátkodobých opioidů a opiátů (heroin, morfin, oxykodon, tramadol, hydromorfon, tapentadol aj.) trvají fyzické symptomy absťáku zhruba jeden týden až měsíc, psychické symptomy trvají zhruba jeden až dva měsíce, ale mohou trvat i déle (u lidí, kteří brali opioidy dlouho). Je velice nepříjemný, extrémně nesnesitelný. Nejhorší stavy jsou vždy v prvním týdnu, poté již Vám bude lépe.

Pokud jste brali delší dobu (větší množství let, 5, 10 a více let), tak je možné, že po překonání samotného silného absťáku, budete v dalších měsících možná pociťovat tzv. PAWS (post-acute withdrawal syndrome), což je jakýsi další typ absťáku, čistě psychický, slabý. Jde o stav, kdy Vám připadá svět šedý a nic Vás nebaví. Tento pocit má člověk i během absťáku, ale běžně se nestává, že by ho měl i např. po osmi měsících – pokud se právě nedostaví PAWS. Ten ale není nijak závažný a dá se překonat, pokud má člověk vůli. Stav se Vám postupně lepší, až vše zcela vymizí.

 • Fyzická část absťáku: nejhorší je první týden a postupně se stav zlepšuje, do měsíce již nepociťujete vůbec nic.
 • Psychická část absťáku: nejhorší jsou první dva až tři týdny, do měsíce a půl již nepociťujete vůbec nic.
 • PAWS: následná část, která se dostaví jen u lidí, kteří brali velmi dlouho, vymizí v následujících měsících, do jednoho roku již nepociťujete vůbec nic.

Průběh absťáku u krátkodobých opioidů/opiátů, co budete cítit

Absťák se dostaví u krátkodobých opioidů vždy během 24 hodin, u některých během 8 hodin od užití, závisí také na typu opioidu a na intenzitě braní.

Nyní časový průběh fyzických symptomů. Tučně jsou označeny symptomy, které jsou přítomny vždy, i když jste brali opiáty třeba jen čtyři měsíce, další příznaky se u Vás objeví pokud jste brali déle:

 • První den: očekávejte zívání a slzení očí, výtoky z nosu, bolest svalů, třes, neklidné nohy, hroznou nervozitu, zmatenost, záškuby v končetinách, návaly horka a chladu, pocení, pocit studeného potu
 • Druhý a třetí den: symptomy z prvního dne jsou ještě silnější, pocení je silnější, nervozita je silnější
 • Na pomezí třetího a čtvrtého dne se dostáváte do další fáze, kdy se začne ozývat břicho a střeva – čekejte průjem, zvracení, mnohdy obojí najednou. Výtoky z nosu a očí a zívání už moc nepociťujete, návaly horka a chladu jsou menší. Nervozita a třes jsou stále strašné, záškuby v nohou hrozné. Někdy máte pocit, že na Vás tlačí uvnitř ještě další tělo, vše Vás bolí.
 • Pátý až sedmý den jsou přítomny příznaky ze čtvrtého dne, ale postupně se snižují.
 • Osmý den až devátý den už přetrvává v podstatě jen průjem a bolest břicha, a dále nervozita a třes.

Příznaky z osmého dne se u závislých, kteří užívali například několik let v kuse, mohou prodlužovat – slábnou postupně například po dobu dalšího týdne, dvou, nebo tří..

Po celou dobu absťáku pociťujete chutě na užívání opioidů – tzv. craving. Dále samozřejmě třes, nervozitu, mnohdy i úzkosti, uvědomování si důsledků dosavadního života atd. Všechny psychické symptomy se postupně snižují.

Během absťáku nemáte také vůbec chuť k jídlu a chutě se Vám postupně proměňují. Hlavní je se donutit alespoň něco sníst a vypít, další rady jsou níže.

Délka absťáku a jeho průběh u dlouhodobých opioidů/opiátů

U dlouhodobých opioidů, ke kterým patří hlavně metadon a buprenorfin (léky Subutex, Suboxone a Ravata), čekejte absťák na několik měsíců. Fyzický absťák trvá kolem jednoho měsíce, je mnohem mírnější než u krátkodobých opioidů, ale zato dlouhý. Výše uvedené symptomy se Vám v podstatě rozprostřou – fyzické cca do měsíce a psychické do několika měsíců.

Strávit ho v nemocnici – léčebně nebo doma?

Absťák se dá překonat v psychiatrickém zařízení, na tzv. detoxu, kde ho udělají o trochu snesitelnější než kdybyste neměli vůbec žádnou pomoc. Léčebna Vám může pomoci v odstřihnutí se od světa, kde jsou drogy, abyste si v prvních dnech nejeli hned něco koupit, a také Vám může pomoci pomocí léků (pokud je sami nemáte, nebo je neumíte/nechcete užívat na vlastní pěst). V léčebnách často převedou nemocného na jiný opioid (například buprenorfin) a ten mu vysadí. To Vám částečně uleví.

Na druhou stranu je toto prostředí nepohodlné, často bývá limitován (nebo je zcela zakázán) přístup k věcem, které by Vám pomohli absťák překonat. Liší se to nemocnici od nemocnice – zjistěte si tedy předem, jak to funguje v nemocnicích/léčebnách ve Vašem okolí. Bývá totiž limitován nebo zcela odepřen přístup k hudbě, filmům, které by Vám mohly psychicky velmi pomoci. Nemohou Vás tam obvykle navštěvovat lidé, kteří nic neužívají, aby Vás podpořili. Problém bývá často i vztah personálu k pacientům – často jsou arogantní, a všude kolem je ignorace potřeb pacienta. Pokud chcete užít specifické léky/látky, v naprosté většině případů jsou proti, platí to například u benzodiazepinů, nebo svépomocných léků, které sice fungují, ale na absťáky se běžně nepoužívají, stejně tak tomu je i u bylinek. Situace okolo přístupu k pacientům se liší nemocnici od nemocnice. Zvážení, zda to zkusit doma sám, nebo využít služeb zdravotnického zařízení, je na Vás. Těm déle užívajícím (několik let a více) bychom ale doporučili velmi důkladné zvážení, zdravotnická pomoc u nich může být důležitá.Rady, jak absťák překonat, zmírnit, ulehčit

Níže publikujeme svépomocné rady. Sepsal je pro nás dlouholetý uživatel opiátů. Tyto rady nejsou stanoviskem vlastníka stránek a v žádném případě nenahrazují kvalitní lékařskou péči. Jsou určeny pro uživatele krátkodobých opioidů jako je heroin, morfin, oxykodon, hydromorfon, ale mohou pomoci i uživatelům dlouhodobějších opioidů. Hodí se pro domácí překonání absťáku.

Vždycky, když mám absťák po opiátech, tak je to strašný peklo. Tady píšu seznam toho, co mně osobně pomáhá, když mám překonat absťák.

Postupné vysazení

Určitě je nejlepší si čas, kdy budu v absťáku, předem naplánovat. Několik dní před samotným absťákem postupně snižovat dávky, abyste neměli absťák z velkého množství. Buď můžete před tím nejhorším dávky o trochu snižovat, nebo se můžete převést na jiný opiát a ten poté vysadit/vysnížit. Je v tom plánování, promyslete si to tedy a poté se svého plánu držte. Pokud berete heroin, může být například pro Vás nejlepší se převést na něco jiného a to potom rychle vysadit – použil bych třeba Tramal (tramadol). Nebo prostě začít absťák a v prvních dnech si tím Tramalem od něho trochu ulevit, trochu si ho zmírnit.

Benzodiazepiny, léky na uklidnění

Určitě se hodí něco na uklidnění – zabírají nejlépe benzodiazepiny – tzn. ať už diazepam, nebo Neurol, Xanax, Rivotril atd..
To pomůže od třesu nohou a hlavně to pomůže od nervozity, u mě to dělá divy. Je to ale návykový lék, nelze to užívat déle než měsíc. Zkoušel jsem i jiné léky na nervozitu, benzodiazepiny ale fungují nejlépe.
Bohužel jsou na předpis, takže to musíte zvlášť sehnat, koupit od někoho na ulici, nebo můžete zajít k jakémukoliv doktorovi, když mu popíšete svůj problém, tak buď bude proti, protože jsou to také návykové prášky, nebo Vás pochopí a nenechá Vás trpět.

Dextrometorfan (DXM)

Na návaly horka a chladu, pocení, křeče a bolest svalů se hodí léky, které obsahují dextrometorfan (DXM).
Je to látka se strukturou opioidů, ale působí jinak – v malých dávkách velmi dobře tlumí kašel s malými vedlejšími účinky, proto je též dostupný bez předpisu. Ve velkých dávkách vyvolává halucinace a pocit oddělení od těla.
Když ho budete brát v o trochu vyšších dávkách než doporučených, ale stále ne vysokých, tak žádné halucinace cítit nebudete.
Ideální dávka pro zlepšení stavu je 80mg dextrometorfanu a víc..
V Česku byl dřív v tabletách, ale pak to dali na předpis, a teď už je volně k prodeji jen v sirupech proti kašli Mugotussol a Stopex.
Tablety jde ale stále koupit v sousedním Německu.
Tablety pomáhali zaručeně, protože bylo možné vstřebat do těla větší množství dextrometorfanu.
Bohužel sirupu lze vypít jen omezené množství, pak má člověk pocit na zvracení, nebo i zvrací, takže sirup pomůže jen omezeně. U silných absťáků je to slabá pomoc. Ale i tak se hodí, každá pomoc se hodí.

U dextrometorfanu pozor, pokud máte epilepsii, nebo historii epilepsie v rodině, nebo pokud užíváte antidepresiva, která se s ním nesnesou. Pak je potřeba zvyšovat dávky postupně a dávat pozor, abyste nedostali epileptický záchvat. Pro zdravé lidi je ale bez problému a opravdu funguje.Loperamid

Při absťáku budete mít průjem. Od toho Vám pomůže nějaký lék, co obsahuje loperamid – tzn. buď Imodium, nebo Loperon, nebo Lopacut, nebo Loperamid Dr. Max.
Je velmi účinný a stal se mi vždy nepostradatelnou pomocí. Velice doporučuji.

Vitamíny a minerály

Dále se hodí vitamíny a minerály – postačí šumivý tablety do skleničky vody, ale nejlépe komplexní doplněk stravy se všemi důležitými látkami. Tělo má totiž při absťáku celkovou nerovnováhu a pomocí vitamínů a minerálů mu pomůžete se znovu srovnat.

Horké koupele

Horké koupele pomáhají při křečích ve svalech a částečně i při jejich bolestech, současně přirozeně uvolňují.

Zábava

Cokoliv, co Vás zabaví. Vzhledem k tomu, že absťák je běh na delší trať a budete se pravděpodobně cítit, že je to nekonečné, bude třeba se nějakým způsobem zabavit. Už jen proto, abyste se na chvíli odreagovali od všech těch příznaků absťáku. Doporučuji cokoliv nenáročného – hodně pomáhá hudba, filmy a seriály, někomu počítačové hry.

Fyzická aktivita a sport

Jsou to činnosti, do kterých se budete při absťáku muset dokopat. Pomohou Vám ale se zvládnutím křečí a co je nejdůležitější, pomohou Vám s nastolením správné rovnováhy endorfinů v mozku. Na absťák mohou mít přímo blahodárný účinek.

Přátelé/rodina/kamarádi/známí/domácí mazlíčci

Důležitá součást, která je sice na konci seznamu, ale je velmi důležitá. Není nic horšího, než být na absťák sám. Pokud to tedy možné, nestraňte se lidí, kteří by Vás podpořili, povídali si s Vámi a se kterými byste strávili hezký čas.
Také domácí mazlíčci pomáhají, protože se člověk s nimi cítí klidněji a zároveň se člověk zaměstná tím, že se o ně stará.

Odříznutí se od závislých

Na konec seznamu ještě další neméně důležitý bod. Během absťáku a i po jeho překonání je dobré se nebavit s nikým, kdo by Vás táhnul zpátky k užívání drog. Mohlo by se pak stát, že zdárně překonáte týden absťáku z opiátů, z toho nejhoršího budete venku, ale Váš pseudopřítel Vás svede zpátky do závislosti. Celý Váš úspěšný týden bez drog by tak byl zahozený.

Další možnosti

Uvádím i další možnosti, u nich buď nemám funkčnost ověřenou tak jako předchozí body (například jsem je nevyzkoušel nebo jen málo), nebo u nich je funkčnost sporná.

 • Iboga – to je keř, který má halucinogenně-stimulační účinky a používá se právě pro překonání opiátových absťáků. V Česku se ale špatně shání. Užívá se kůra tohoto keře. Zkusil jsem ho jednou, opravdu mi pomohl, bohužel jsem ho neměl dostatečné množství. Určitě třeba dostudovat. Uvádí se, že není vhodný pro osoby nemocné se srdcem.
 • Klonidin – v USA se občas během odvykacího stavu po opiátech předepisují léky s účinnou látkou klonidinem. Jedná se o lék na vysoký tlak, používaný i při léčbě ADHD a u Tourettova syndromu. Klonidin absťák nezastaví, ale zmírní jeho obtíže – konkrétně z větší části zmírní nervozitu, křeče, pocení, bolesti ve svalech, syndrom neklidných nohou. Nejedná se o opioid, ale o látku působící na část receptorů v mozku, které jsou při absťáku pod tlakem. Bohužel v Česku žádné léky s klonidinem na trhu nejsou. Nejbližší trh, kde je klonidin k dostání, je Německo. Nevyzkoušel jsem ho.
 • Kratom – to je poměrně známý strom, jeho listy se drtí a užívají. Je to vlastně opiát, který by se použil jako dočasná náhražka, a pak by se vysadil nebo užíval dál. Jeho nevýhoda je, že je slabý, u silnějších závislostí se nehodí.
 • Marihuana – tady je sporné, jestli může pomoct. Většině lidí ale pomůže, na chvíli přestanou myslet na svoje problémy. Problém u ní je, že některým lidem se po ní naopak psychicky přitíží – například osobně se mi stalo, že jsem při absťáku byl nervózní (jako vždy při absťáku), ale po trávě jsem nervozitu ještě více prožíval, cítil jak mi tluče srdce atd. Můžete tedy zkusit, ale není to stoprocentní.

 

Závěrem článku bychom Vám my, autoři webu, rádi popřáli mnoho sil a výdrže při zdolávání absťáku. Stojí to za to.


 • 4
Morfin

Morfin (Vendal)

Štítky : 

Obecně o morfinu

morfin, někdy také morfium, anglicky: morphine, někdy také morphium
české slangové názvy: emko, M
anglické slangové názvy: M, miss Emma, dreamer, morpho, monkey, white stuff

Morfin je klasický opioid, způsobující všechny typické účinky opiátů – a to velmi dobře. Jedná se o přírodní látku, která se přirozeně vyskytuje v opiu – ve šťávě z nezralých makovic, dá se tedy kromě opioid nazývat i opiát. Tvoří přibližně 10% hmotnosti opia.

Používá se ve zdravotnictví, je velmi ceněný, je součástí léků jako Vendal a Sevredol. Jeho užívání zvyšuje kvalitu života nemocných lidí, na bolesti je skvělý. Také mezi uživateli drog je velmi oblíbený – je velmi euforický (sice méně než heroin, ale více než většina jiných opioidů). Je užíván při porovnávání síly opioidů, opioidy se běžně porovnávají s ním – např. heroin je cca 4x silnější než morfin (tzn. potřebujete 40mg morfinu, abyste cítili stejně silný účinek jako na 10mg heroinu).

Jak již bylo zmíněno, působí skvěle na bolesti, které může i zcela odstranit. Dále je euforický – způsobuje pocit štěstí, pohody, vše Vás najednou baví, cítíte se skvěle, a uklidňující, jako byste najednou neměli žádné starosti, žádné deprese, žádný stres. Člověk nepociťuje trému a v komunikaci s lidmi je najednou otevřený, dobře se baví, a nevadí mu se ani hádat. I práce a běžné činnosti najednou začnou být pohodové. Na těle člověk cítí příjemné teplo, ale i zácpu – organismus je zpomalený. Pokud si dá člověk příliš vysokou dávku, může být natolik utlumený, že může usínat, či může zvracet. Morfinem se dá i velmi vážně předávkovat. Pro euforické účinky je potřeba užít o trochu vyšší dávku, než jen pro úlevu od bolesti.

Morfin je vysoce návykový. Při dlouhodobém užívání se vytvoří závislost, včetně absťáků (odvykacích stavů). Závislost na morfinu může člověka přivést na úplné fyzické, psychické, společenské i finanční dno.

Vzhledem k tomu, že je přírodní, je organismem u většiny lidí dobře snášen, pokud je užíván ve správných dávkách a v čistém prostředí. I tělo si ostatně vyrábí vlastní opioidy – endorfiny. Pokud je užíván příliš dlouho (např. 10 a více let) nebo u někoho vážně nemocného, např. s játry, je samozřejmě toxický. A samozřejmě je také nebezpečné, pokud je užitý injekčně a ve špatné hygieně. Pokud se užije ve vysoké dávce, dojde k předávkování a může hrozit i smrt. Jako protijed se používá naloxon, který blokuje účinky opiátů. Vždy užívejte spíše málo než hodně, začínejte s málem! Při předávkování je nutné co nejdříve zavolat ambulanci (evropské tísňové volání, které funguje i v Česku a ve více jazycích, má číslo 112, česká zdravotnická záchranná služba má číslo 155, v USA použijte číslo 911, případně konkrétní místní).Závislost

Závislost na morfinu se vytváří při dlouhodobém užívání každý den. Uvádí se, že se plný návyk na morfin vytvoří po zhruba 4 až 6 týdnech. Poté se s každým dalším dnem závislost zvětšuje a zhoršují příznaky po jeho vysazení.

Pokud ho užíváte delší dobu čistě jen ze zdravotních důvodů, budete při jeho vysazení trpět jen fyzickou závislostí, tzn. budete mít absťák – odvykací stav. Ten se ale dá překonat mnohem lépe než psychická závislost a také sociální závislost.

U lidí užívajících morfin delší dobu pro zábavu, pro euforické účinky, se rozvine fyzická, psychická a často i sociální závislost. Člověk tedy prožívá projevy fyzické závislosti: velmi nepříjemné absťáky, dále má projevy psychické závislosti: chutě na jeho užití (tzv. craving), na morfin stále myslí a nemůže se těchto myšlenek zbavit. A dále můžete mít i projevy sociální závislosti: budou chybět „přátelé“, se kterými jste drogy užívali, samotný akt užití s přáteli a drogové prostředí. Sociální závislost se rozvíjí nejvíce u klasických narkomanů. Kombinace fyzické a psychické závislosti je velmi těžká a špatně se jí zbavuje. Samozřejmě to jde, ale jedná se o obtížný a dlouhodobý proces, který se ve většině případů nezvládne napoprvé a velmi se táhne. Lidé závislí na drogách končí špatně – dojde k rozkladu osobnosti (ten ale není u opiátů tak silný jako například u pervitinu a jiných stimulantů), psychickým problémům, úzkostem, neustálému shánění peněz na drogu, strachu z absťáků, přetrhání vztahů s rodinou a přáteli, lidé často končí jako bezdomovci a případně může hrozit i smrt. Pokud si chcete přečíst něco o absťáku a případně i svépomocné rady, jak ho zmírnit, tak klikněte zde.

Způsob užití

Morfin lze užívat různými způsoby – orálně, šňupáním, injekčně (to určitě nedoporučujeme), dá se i kouřit (vdechovat jeho páry při zahřátí), nebo užít rektálně – do konečníku.

Dávkování morfinu – kolik si ho vzít

Dávkování – kolik si dát
Hranice působení 10 mg
Lehká dávka 10-15 mg
Běžná dávka 15-25 mg
Silná dávka 25-35 mg
Velmi silná dávka (nebo s tolerancí) 35+ mg

Dlouhodobí uživatelé morfinu užívají morfin ve větších dávkách, například 200, 400 i více miligramů denně, při užívání morfinu se časem rozvíjí tolerance, tělo si na drogu zvykne a je třeba brát stále větší dávky. Vždy začínejte s málem. Pokud jste prošli absťákem, začínejte opět s málem, předejdete tak předávkování.Doba působení – kdy ho ucítím, jak dlouho morfin působí

Působení morfinu v čase – orální užití
Celková doba působení 4 až 6 hodin
Nástup účinku za 10 až 30 minut
Nájezd do nejlepšího stavu 20 až 40 minut
Vrchol účinku 2 až 3 hodiny
Slábnutí účinků 1 až 2 hodiny

 

Působení morfinu v čase – užití šňupáním
Celková doba působení 3 až 5 hodin
Nástup účinku za 10 až 30 sekund
Nájezd do nejlepšího stavu 10 až 30 minut
Vrchol účinku 1 až 2 hodiny
Slábnutí účinků 2 až 5 hodin

 

Časový průběh zážitku – užití injekčně
Celková doba působení 3 až 4 hodiny
Nástup účinku za do 10 sekund
Nájezd do nejlepšího stavu 5 až 20 minut
Vrchol účinku 40 minut až 2 hodiny
Slábnutí účinků 2 až 4 hodiny

Cena na ulici

Autorovi tohoto článku se cena morfinu zdála velmi proměnlivá. Morfin se běžně prodává za 50 až 200 Kč za tabletu Vendalu 100mg, respektive 100 Kč až 400 Kč za tabletu Vendalu 200mg.

Setkal jsem se ale i s cenou vyšší, to zejména o víkendech, kdy za jednu tabletu Vendalu 100mg chtěli i 400 Kč. Nižší cenu můžete mít, pokud budete kupovat ve větším množství, nebo od lidí, kteří se neživí jako klasičtí dealeři – od lidí, kteří mají léky napsané od lékaře a jen si občas přivydělávají tím, že tablety poskytnou i někomu jinému.

Injekční morfin jsem kupoval za cenu 300 Kč až 600 Kč za ampuli. Při větším množství jsem měl slevu.Situace ve zdravotnictví

Stejně jako u ostatních opiátů platí v Česku to, že se ho lékaři bojí předepisovat. Proto v Česku trpí hodně lidí bolestí, přestože by jim morfin pomohl.

Pokud trpíte silnou bolestí a lékař Vám předepsal morfin, tak doporučujeme zachovat chladnou hlavu, morfin Vám může velice pomoci. Užívejte ho ale přesně podle dávkování, které Vám určil lékař, tak snížíte riziko závislosti na minimum. Pokud by Vám morfin na bolest nezabíral, nebo pokud byste měli pocit, že ho užíváte příliš mnoho, poraďte se se svým lékařem.

Seznam účinků morfinu – co budete, nebo byste mohli cítit

Pozitivní

 • analgezie, necítíte bolest, nebo je velmi zmírněna
 • zklidnění a útlum (mnohdy až ke spánku)
 • snížení nebo odbourání úzkostí, depresí nebo podobných stavů
 • euforie, pocit štěstí (nižší než u heroinu, u heroinu je lepší počáteční rychlý nájezd)
 • pocit relaxace, uvolnění a pohody
 • pocit energie do života

Neutrální

 • zúžení zornic
 • pocení nebo zvýšená teplota těla
 • pomalejší reakce
 • ztráta chuti k jídlu, nebo změna chuti k jídlu

Negativní

 • zácpa
 • problém s močením
 • zmatenost
 • svrbění těla
 • sucho v puse
 • závislost – může být fyzická, psychická i sociální
 • odvykací stav (u dlouhodobých uživatelů)
 • snížená chuť na sex (u dlouhodobých uživatelů)
 • porucha menstruace, problém s ejakulací (zejména při vyšších dávkách)
 • pocit na zvracení až zvracení (zejména při vyšších dávkách)
 • slabost těla, pocit nedostatku energie (méně běžné)
 • porucha spánku, problém usnout (méně běžné)
 • bolest hlavy (méně běžné)
 • bolest břicha (méně běžné)
 • horečka (méně běžné)
 • průjem (zejména během abstinenčního syndromu, ale může být i jako paradoxní efekt při normálním užití, to se ale běžně nevyskytuje)
 • nervozita (jako paradoxní efekt při normálním užití, běžně se nevyskytuje)
 • vyrážka (minimální pravděpodobnost výskytu)
 • problémy s dýcháním
 • porucha dýchání, útlum dýchání (hlavně po předávkování)
 • smrt (při předávkování, vždy začínejte s málem!)

Závěr

Morfin je klasický opiát se skvělým účinkem proti bolesti, a tím může zlepšit život nemocným. Jedná se o jeden z nejlepších léků na bolest, které kdy byly v prodeji.

Na druhou stranu morfin způsobuje pocity štěstí a euforie, a proto je návykový. Závislost na opiátech je opravdu nepříjemné onemocnění, takže je dobré případnou návykovost morfinu nebagatelizovat a snažit se jí co nejvíce zabránit. Za celou práci Vám přeji vše dobré.


 • 0
Lék OxyContin - tablety

Oxykodon (OxyContin)

Štítky : 

Obecně o oxykodonu

oxykodon, anglicky: oxycodone
české slangové názvy: oxy, ox
anglické slangové názvy: oxy, oxycotton, blues, kickers, OC, Hillbilly heroin

Oxykodon je opiát užívaný ve zdravotnictví proti bolesti. Je také zneužívaný jako droga pro své euforické účinky.

Umožňuje zvýšení kvality života nemocných lidí, působí skvěle na bolest a ve zdravotnictví je tedy velmi ceněný. Je součástí léků s názvy: OxyContin, Oxykodon Sandoz a další.

Oxykodon působí proti bolesti a zároveň vyvolává další účinky, mezi něž patří typický opiátový pocit štěstí.  Účinky jsou obecně podobné účinkům morfinu a heroinu. U oxykodonu je ale pocit štěstí a pocit zpomalení nižší než u heroinu, morfinu nebo hydromorfonu, nečekejte tedy stejný zážitek. Kromě účinku proti bolesti (fyzické i psychické), vyvolává pocit pohody, zpomalení, uklidnění. Člověk se cítí klidně, jakoby nic nebyl problém a na těle cítí příjemné teplo. Účinky jiné než účinek proti bolesti se dostavují ve vyšších dávkách než v těch, kde oxykodon léčí bolest.

Oxykodon je velmi návykový. Po dlouhodobém užívání se při jeho vysazení rozvine velmi nepříjemný odvykací stav – absťák. Pokud je užíván pro euforické účinky, tak se rozvíjí i psychická závislost.

Účinky oxykodonu – co budete, nebo byste mohli cítit

Pozitivní

 • analgezie, necítíte bolest, nebo je velmi zmírněna
 • zklidnění a útlum (mnohdy až ke spánku)
 • snížení nebo odbourání úzkostí, depresí nebo podobných stavů
 • euforie, pocit štěstí (nižší než u heroinu nebo morfinu)
 • pocit relaxace, uvolnění a pohody
 • pocit energie do života

Neutrální

 • zúžení zornic
 • pocení nebo zvýšená teplota těla
 • pomalejší reakce
 • ztráta chuti k jídlu, nebo změna chuti k jídlu

Negativní

 • zácpa
 • problém s močením
 • zmatenost
 • svrbění těla
 • sucho v puse
 • těžká závislost – může být fyzická, psychická i sociální
 • odvykací stav (u dlouhodobých uživatelů)
 • snížená chuť na sex (u dlouhodobých uživatelů)
 • porucha menstruace, problém s ejakulací (zejména při vyšších dávkách)
 • pocit na zvracení až zvracení (zejména při vyšších dávkách)
 • slabost těla, pocit nedostatku energie (méně běžné)
 • porucha spánku, problém usnout (méně běžné)
 • bolest hlavy (méně běžné)
 • bolest břicha (méně běžné)
 • horečka (méně běžné)
 • průjem (zejména během abstinenčního syndromu, ale může být i jako paradoxní efekt při normálním užití, to se ale běžně nevyskytuje)
 • nervozita (jako paradoxní efekt při normálním užití, běžně se nevyskytuje)
 • vyrážka (minimální pravděpodobnost výskytu)
 • problémy s dýcháním
 • porucha dýchání, útlum dýchání (hlavně po předávkování)
 • smrt (při předávkování, vždy začínejte s málem!)

Situace ve zdravotnictví

V USA byl předepisován příliš často a došlo tam k nárůstu počtu toxikomanů, kterým se účinky léku zalíbili, a začali ho zneužívat pro potěšení. V Česku jsou naopak léky proti bolesti předepisovány stále ještě málo, lékaři se jich bojí právě proto, že vyvolávají závislost, takže spousta českých nemocných trpí bolestí, přestože by jim opiát od ní pomohl.
Klíčem je tedy najít jakýsi střed, ani jich nepředepisovat hodně, jako se to stalo v USA, ale ani jich nepředepisovat zbytečně málo jako v Česku, kde by mohli spoustě lidí pomoci.Závislost

Oxykodon vyvolává závislost, se kterou se u lidí, kteří léky zneužívají, špatně bojuje. U lidí užívajících oxykodon čistě jen na bolest a ne pro zlepšení nálady je závislost pouze fyzická. Ta je také nepříjemná, ale dá se zvládnout mnohem lépe, než u toxikomanů, u kterých je přítomna i závislost psychická a mnohdy i sociální.
Pokud si chcete přečíst něco o absťáku a případně i svépomocné rady, jak ho zmírnit, tak klikněte zde.

Způsob užití

Oxykodon se běžně užívá ve formě tablet, tzn. orálně, zapitím a spolknutím. Je součástí řady léků, celosvětově je nejznámější OxyContin, dále v Česku se jedná například i o léky Targin, Oxykodon Sandoz, Oxykodon Mylan, Oxykodon Stada, Oxykodon Teva, Dyxal, Oxynalon, Zabrallex, Dolocodon, Oxycodon Lannacher.

Druhým možným způsobem užití je užití šňupáním. To se vyskytuje při zneužívání tablet, kdy se tablety rozdrtí například ve hmoždíři a poté šňupou. Účinek nastupujete rychleji, ale je o něco kratší. Tablety mohou obsahovat kromě oxykodonu i naloxon, který se přidává do tablet právě proto, aby se zabránilo jejich zneužívání. Pokud tablety obsahují kromě oxykodonu i naloxon, je u většiny uživatelů účinek oxykodonu při šňupnutí znehodnocen a může dojít k rozvinutí okamžitého absťáku (u závislých uživatelů). Šňupání léků s obsahem naloxonu tedy není dobrý nápad.

Třetím možným způsobem užití je užití injekčně. Tablety se rozdrtí, rozpustí, přefiltrují a aplikují. Od tohoto užití bychom Vás rádi odradili. Tento způsob užití v žádném případě není bezpečný, tablety obsahují množství přídavných látek, které je velice obtížné přefiltrovat, pokud byste tablety užili injekčně, zanesli byste si do těla velké množství dalších látek, které se mohou nahromadit v krevním řečišti a způsobit závažné zdravotní komplikace. Nehledě také na riziko přenosu infekčních chorob jako je žloutenka, AIDS a další, plus na riziko vzniku abscesů atd. Dle našeho názoru je užívání jakýchkoliv tablet injekčně velká hloupost – a to i pokud je takto chcete užít kvůli úlevě od bolesti, ne pro potěšení – vždy se jedná o velké riziko.

Oxykodon se dá užívat i dalšími cestami – například rektálně – aplikací do konečníku a dalšími. Tyto způsoby ale nejsou běžné.

Dávkování – kolik si ho vzít

Při užívání oxykodonu se rozvíjí tolerance – tělo si na přítomnost drogy v těle zvykne (je k ní tolerantnější) a pro stejný účinek jsou třeba stále větší dávky. Pokud hodláte užít oxykodon poprvé, nebo po delším čase, nebo po prodělaném absťáku, nikdy nezačínejte s vysokými dávkami. Vždy začínejte s málem. Pamatujte, že předávkování opiáty může být smrtelné.

Užití orálně (zapitím)

bez tolerance střední tolerance vysoká tolerance
Lehká dávka 2.5 – 5 mg 5 – 10 mg 20 – 40mg
Klasická dávka 5 – 10 mg 10 – 40 mg 50 – 150mg
Silná dávka 10 – 30 mg 30 – 60 mg 150 – 600mg

 

Užití šňupáním
bez tolerance s tolerancí
Běžná dávka 2.5 – 5 mg 10 – 20 mg
Silná dávka 5 – 10 mg 40 – 60 mg
Efekt v čase – kdy ucítím účinek, za jak dlouho bude působit

Časový průběh u užití orálně (zapitím)
platí pro tablety s okamžitým účinkem,
u tablet s prodlouženým účinkem jsou většinou časy dvojnásobné
Účinek ucítíte za: 10 – 30 minut
Vrchol účinku během 30 – 60 minut
Celková doba účinku 3 – 6 hodin

 

Časový průběh u užití šňupáním
Účinek ucítíte za: 1 – 15 minut
Vrchol účinku během 20 – 30 minut
Celková doba účinku 3 – 5 hodin

Cena na ulici

Cena na ulici se běžně pohybuje kolem 100 až 300 Kč za jednu tabletu oxykodonu 80mg. Tablety se za 100 Kč prodávají spíše jen ve velkém množství, nebo u dlouhodobých zákazníků. Naopak cena 300 Kč je cena, která je považována za velmi vysokou.

Doporučení

Naše doporučení je jasné. Pokud se chystáte užít oxykodon pro euforické pocity, začínejte vždy s málem, abyste předešli předávkování a dále nevolte jako způsob užití injekční aplikaci. Risk spojený s injekční aplikací za to nestojí. Oxykodon způsobuje silnou závislost podobnou závislosti na jiných opiátech, doporučujeme Vám tedy, abyste si dávali velký pozor a měli k této látce respekt – tzn. nebrali její účinky na lehkou váhu.


 • 1
Kokain - lajna

Kokain

Štítky : 

Obecně o kokainu

benzoylmethylekgonin
anglicky: cocaine, německy: Kokain
slangové názvy: koks, sníh, káčko, Karel
anglické slangové názvy: coke, flake, blow, snow

Kokain je stimulační látka s euforickými účinky široce užívaná jako droga. Po užití kokainu si lidé připadají šťastnější a silnější (fyzicky i psychicky), mají mnohem více energie, jsou sebevědomí, akční a celkově v dobré náladě. Kokain působí také jako lokální anestetikum, tzn. znecitlivuje menší části těla, proto byl v minulosti používán zubaři. Vyrábí se z listů rostliny rudodřev koka. Vyrábí se zejména ve státech na severu Jižní Ameriky, typicky v Kolumbii, ale i v Peru, Ekvádoru a dalších státech.

Způsobuje silnou závislost, která může člověka rychle dostat na úplné fyzické i psychické dno. Před jeho užitím si důkladně zvažte, zda Vám to za to riziko stojí.

Krátkodobější účinky

 • euforie, lepší nálada, pocity štěstí
 • psychická i fyzická stimulace
 • příval energie
 • myšlenky na sex
 • společenskost, chuť mluvit s lidmi, bavit se
 • větší sebevědomí
 • rychlejší tep, větší krevní tlak
 • potlačení chuti k jídlu
 • pocit sucha v ústech
 • potlačení potřeby spánku
 • paranoia, nervozita, třes (spíše u vyšších dávek, ale může být vzácně i u běžných dávek, pokud Vám kokain opravdu nesedne)
 • agresivita, naštvanost, neschopnost zvládnout negativní emoce (spíše u vyšších dávek, ale může být vzácně i u běžných dávek, pokud Vám kokain opravdu nesedne)

Vždy užívejte správnou dávku, vždy začínejte s málem. Při užití vysokých dávek se účinek mění a je velmi nepříjemný.

Při předávkování hrozí následující účinky:

 • halucinace
 • úzkosti, nervozita
 • paranoia
 • přehnaný pocit strachu, pronásledování
 • třes, záškuby ve svalech
 • epileptický záchvat
 • zvýšená teplota těla, přehřátí těla
 • extrémní tlukot srdce, poruchy rytmu srdce
 • infarkt
 • smrt

Vždy užívejte spíše málo než hodně, začínejte s málem! Při předávkování je nutné co nejdříve zavolat ambulanci (evropské tísňové volání, které funguje i v Česku a ve více jazycích, má číslo 112, česká zdravotnická záchranná služba má číslo 155, v USA použijte číslo 911, případně konkrétní místní).

Dlouhodobější účinky

Tyto účinky se vyskytují při braní delší dobu, například více dní, měsíců, nebo let v kuse.

 • závislost
 • psychická nestabilita, rychlé změny nálady
 • nervozita
 • úzkosti a deprese
 • paranoia, strach
 • halucinace
 • únava, vyčerpání
 • agresivita
 • nárůst tolerance (třeba užívat stále větší dávky)
 • podráždění a poškození sliznice nosu a úst (při dlouhodobém užívání šňupáním)
 • nepravidelný srdeční rytmus
 • poškození jater
 • srdeční nemoci
 • infarkt
 • smrt

Uvedené účinky se vztahují ke kokainu jako takovému. Pokud ho ale užíváte injekčně, přidávají se k nim ještě účinky injekčního užívání – riziko přenosných chorob, hepatitidy, abscesů a dalších nemocí. Injekční užití je nebezpečné, doporučujeme Vám zvolit jiný způsob užití kokainu.

Účinek kokainu v čase – doba působení, jak dlouho bude působit, kdy najede

Časový průběh zážitku po šňupnutí kokainu
Šňupání (jedna dávka) Šňupání víckrát za sebou
Celková doba trvání
1 – 2 hodiny
2 – 4 hodiny
První účinek bude cítit za
0 – 5 minut
0 – 5 minut
Nájezd
1 – 15 minut
1 – 15 minut
Vrchol působení za
10 – 20 minut
20 minut – 60 minut
Konec účinku poté za
30 – 60 minut
60 – 120 minut

Dojezd/kocovina je u kokainu minimální.

Zajímavostí u kokainu je fakt, že při prvním užití není u spousty lidí účinek kokainu nijak velký, je spíše slabý. Jeho účinky se u nich plně rozvinou až cca po 3. až 5. užití kokainu. Neplatí to ale u všech lidí, někteří uživatelé toto snížení účinku při prvním užití vůbec nepociťují.

Dávkování – kolik si ho vzít

Zde uvádíme orientační tabulku, kolik je potřeba pro příjemný stav na kokainu. Nezapomeňte, že je třeba začít s málem, a potom kdyžtak užít znovu. Předávkování je velmi nebezpečný stav, který může způsobit i smrt. Pokud se ale budete držet našich rad, tak si užijete kokainový stav s co nejmenším rizikem.

Dávkování u kokainu
nový uživatel dlouhodobější uživatel
Základní dávka 5 – 40 mg 20 – 60 mg
Silná dávka 40 – 60 mg 50 – 150 mg
Způsob užití

Kokain se užívá především šňupáním, někteří lidé ho také užívají injekčně. Pokud se dostanete k samotným kokovým listům, tak ty můžete užít ve formě nálevu (čaje z nich), případně je žvýkat.

Šňupání je pohodlné a rychlé, navíc je u něj mnohem menší riziko šíření přenosných nemocí, než u injekčního užití, proto bychom ho preferovali. Přesto i tak dbejte na hygienu – nedělejte si „lajnu“ koksu kdekoliv, pro šňupnutí neužívejte srolovanou bankovku jako je to ve filmech, ale nějakou trubičku – ideální je odstřihnout si část brčka.

Účinek s alkoholem

Při užití s alkoholem se účinky alkoholu snižují, člověk je tedy schopen vypít mnohem více. Tato kombinace ale nesvědčí tělu, ničí játra, mozek i ostatní orgány v těle. Navíc je nutné dát pozor na to, že kokain působí kratší dobu než alkohol – po odeznění účinků kokainu tedy člověk účinky vypitého alkoholu pocítí a někdy to může být až příliš.

Jako autor článku Vám doporučuji alkohol a kokain příliš nekombinovat. Účinky těchto látek jsou protichůdné, alkohol je tlumivá látka, kokain je stimulant, takže tělu tato kombinace vůbec nesvědčí. Navíc já si vždy raději užiji každé zvlášť. Nejlepší ale samozřejmě je neužívat ani jednu z těchto látek.

Cena

Obvyklá cena za gram kokainu je v Česku mezi 1800-2400 Kč. V Německu i Nizozemí je cena podobná, ale s tím rozdílem, že kokain má v Německu nebo Nizozemí vyšší kvalitu, méně příměsí.


Varování

Užívání drog je značně riziková činnost. Naše stránky se snaží pomoci každému, kdo se již rozhodl, že bude drogy užívat, aby rizika užívání drog snížil. Drogy mohou krátkodobě přinést potěšení, ale dlouhodobě ničí životy. Nejlepší je drogy neužívat vůbec!

Nezapomínejte, že pozitivní účinky, které tu popisujeme, jsou vždy jen krátkodobé. Naopak závislost je onemocnění dlouhodobé.

Před každým užitím drogy si vždy důkladně zvažte, zda Vám krátkodobý příjemný pocit stojí za riziko dlouhodobých problémů.

Nenašli jste, co jste hledali? Není problém, pošlete nám Váš dotaz!