Archiv autora: JT

 • 0

Fáze drogové závislosti a jak dotyčnému pomoci

Štítky : 

Každý člověk závislý na drogách si projde několika fázemi své závislosti. V jiné situaci je, když s braním drog teprve začíná, a naopak jinak je na tom člověk, který bere drogy každodenně už několik let.
V tomto článku Vás s těmito fázemi seznámíme.

1. Experimentální fáze

V této fázi drogová kariéra dotyčného začíná. Patří sem první užití drogy, užívání si pozitivních účinků, které droga přináší, a zároveň s minimálními negativními účinky (pokud nedojde k předávkování).
Účinky se liší podle toho, jakou drogu dotyčný užívá.

Pokud jde o opiáty, například heroin nebo oxykodon (OxyContin), tak dotyčný netrpí stresem, vše ho baví, svět vnímá s nadhledem atd.
Pokud jde o stimulanty (například pervitin nebo kokain), tak člověk uvítá větší množství energie například na tanec v klubu, nebo i na práci, lepší náladu, větší sebevědomí atd.
U všech drog platí, že pokud se dotyčný nepředávkuje, tak mu nyní drogy život zlepšují, zkvalitňují.

V této fázi ještě není těžké utajit před okolím, že člověk bere drogu. Je to poznat jen náznakově – časté střídání nálad, euforie, laxní přístup k problémům. Droga v této době ještě nedává najevo žádné negativní účinky, člověk tedy může být přesvědčený, že výroky o škodlivosti drog jsou jen výmysl na odstrašení.
Člověk také v této době ještě nepocítí takovou finanční zátěž, jelikož mu stačí k uspokojení malé dávky drogy. Také v práci nebo ve škole zatím člověk nemá žádné problémy, ba naopak, vlivem drogy se mu může dařit lépe, má totiž na práci více energie, díky některým drogám může být soustředěnější a lépe mu může fungovat paměť atp.

Droga také v této době ještě spolehlivě pomáhá „utápět“ problémy a unikat z reality do ideálního světa, kde problémy neexistují.

Přestože je v této fázi ještě relativně lehké přestat (nevytvořila se ještě fyzická ani psychická závislost), u pozdějších závislých lidí se stane, že si neuvědomí, že by neměli v užívání pokračovat, jelikož vnímají jen pozitiva, které jim droga přináší. Dotyčný bohužel neodhadne, že je opravdu blízko problémům a že by bylo vhodné v braní drog nepokračovat.
V případě ale, že člověk v této době přestane, je u něj velmi důležitá příprava na nejrůznější těžké situace, které jej později v životě čekají, protože jinak by se k braní drog vrátil.
V této fázi naštěstí zpravidla není třeba pobytová léčba v nemocnici, ideální forma je začít chodit do terapie, ať už k psychologovi/psychoterapeutovi, nebo začít chodit na setkání Anonymních narkomanů.

Nicméně existuje velké množství lidí, kteří nemají takové předpoklady stát se závislým (nemají to dané geneticky, nemají v tu chvíli závažné problémy, nebo nemají špatnou psychiku atp.), kteří v této fázi zůstanou, nezačnou užívat častěji a přitom nepotřebují ani žádnou vnější pomoc. Zkrátka si uvědomí, že si ten například heroin nebo pervitin zkusili a že to stačí, protože jinak by mohli skončit špatně. Chce to ale mít silnou vůli, aby například ten skvělý příjemný pocit euforie, štěstí a klidu po heroinu nechtěli zažít znovu a nekoupili si další dávku.

2. Sociální užívání

Této fázi se také někdy říká „víkendové braní„. V této fázi se již začíná projevovat závislost (myšleno psychická) a droga už začíná být zdrojem problémů. Droga se už musí brát pravidelněji, ve větších dávkách. Daný člověk si však ještě myslí, že má braní drogy pod kontrolou, a že s ním může kdykoliv přestat. Dotyčný narkoman/toxikoman tedy ještě nebere každý den, ale třeba každý víkend nebo každý druhý týden.

Droze se v této fázi začíná přizpůsobovat denní cyklus a rovněž přátelé, protože člověk, který bere drogu, už si nemá co říct se svými bývalými přáteli a hledá si nové mezi narkomany.

Velkým problémem v tomto období se stává škola či zaměstnání. Člověk již začíná být drogou otupován a zhoršují se jeho schopnosti přemýšlet a pamatovat si, a proto se snižují jeho pracovní čí studijní výkony.
Dotyčný začíná potřebovat na drogu více času, například je o víkendu „na tahu“ na pervitinu, ale v pondělí ráno je po této „jízdě“ bez energie, zaspí do práce/školy atp.
Když už do práce jde, nejraději by tak někdy udělal pod vlivem drogy. Pokud tak udělá, můžeme mít problémy s tím, že si okolí všimne, že s ním je něco jinak, že má jiné realce, následkem toho může přijít o práci nebo být vyhozen ze školy.

Aby člověk před okolím skryl, proč se někdy chová jiným než běžným způsobem, je donucen často lhát nebo se vymlouvat, vymýšlet si. Množí se rovněž konflikty s okolím – s rodinou (časté pozdní příchody domů), s kolegy nebo učiteli (nevyspalost, nepřipravenost či naprostý nezájem), se spolupracovníky a přáteli (ztráta společné řeči, zájmů, koníčků).

Člověk v této fázi často hledá pomoc u osoby, která je mu blízká nebo jí důvěřuje, ale většinou neřeší problém se závislostí, ale problém s tím, jak nemít spory s rodiči, sourozenci, partnerem/partnerkou, učiteli, nebo kolegy. Neuvědomuje si totiž naplno, že je to braní drog, co mu problémy působí, nemá to plně v sobě zpracováno a sobě samotnému přiznáno.
Rovněž přichází v této fázi určité zdravotní problémy. Často se jedná o: nespavost, nechuť k jídlu, bolesti hlavy, agresivita, bolest celého těla, deprese či stres.
Abychom člověku v této fázi pomohli, je zcela zapotřebí, aby získal náhled na svojí situaci. V této fázi bych již doporučil sezení s odborníkem na závislosti. Dotyčný totiž již bude zažívat pro závislost typickou chuť na užití drogy, tzv. craving. S tím je důležité se naučit pracovat, naučit se, jak chutě zvládat bez fetování.
Pomoci tedy může psychiatr nebo psychiatr, který se zabývá léčbou závislostí, nebo případně přímo adiktolog, nebo pacientské skupiny (třeba Anonymní narkomani).

3. Každodenní užívání

V této fázi již člověk ztrácí kontrolu nad drogou a svojí závislostí. Celý jeho život se začíná točit kolem drogy, myslí jen na to, kdy si dá příští dávku, a drogu užívá každý den. Vše se tím pádem podřizuje droze, denní režim, náplň dne, často i morální hodnoty, zaměstnání, přátelé.
Jak člověk užívá každodenně, tělo si začíná již na drogu zvykat a postupně se zvyšuje tolerance, tj. je potřeba stále větší množství drogy k dosažení požadovaného účinku.

V tomto období se často dostavují už i finanční problémy. Na závislost se buď přijde a dotyčný je vyhozen ze zaměstnání nebo školy, nebo se sice na závislost nepřijde, ale i tak plat přestává stačit na to, aby pokryl výdaje za drogy.
Získávání peněz na drogy je v tomto období různé, někteří začnou více pracovat, ale většina se často uchyluje ke krádežím, podvodům či prostituci.

Veškeré problémy je schopný člověk v této fázi řešit už jedině drogou, čímž se dostává do hlubších a hlubších problémů, které často vedou až k vyloučení jedince z rodiny, zaměstnání, školy, kruhu přátel na okraj společnosti.
Například má problémy s dluhy, je z nich ve stresu, ale aby si od stresu ulevil, tak užívá více drogy.
Zároveň ale zažívá pocity viny, že užívá drogy, často se za to již i stydí. Aby překonal tyto nepříjemné pocity, užívá znovu svoji drogu.
V této fázi se už mnoho lidí snaží přestat, ale sami již toho nejsou většinou schopni. Dotyčný již má rozvinutou fyzickou závislost, tzn. prožívá absťáky při vysazení drogy, ty ho vedou k dalšímu užívání.
Návrat do normálního života je již velmi náročný, člověk má už úplně jiný žebříček hodnot, přátele, jeho rodina ho už často zavrhla a jeho závislost k droze je již velmi silná.

Pokud člověku v tomto stádiu chcete pomoct, je opět třeba, aby získal náhled na vlastní situaci – to ho přesvědčí, aby se šel léčit. Již to ale nebývá tak těžké jako v předchozích fázích závislosti, protože už sám začíná negativní stránky pomalu vidět. Bohužel problém u něho je často, když s léčbou skončí, protože je již na drogu psychicky tak fixovaný, že nedokáže žít bez ní – vidí jí všude, překonává pomocí ní jak těžkosti všedního dne, tak i další životní stresy. Proto je při léčbě i po ní velmi důležitá kvalitní psychoterapie.

Aby se dotyčný závislosti zbavil, můžeme v této fázi uvažovat buď o ambulantní formě léčby, nebo o pobytové formě léčby v psychiatrické léčebně/nemocnici.

Před zahájením léčby je třeba projít si tzv. detoxem – detoxifikací, vysazením drogy. Pokud dotyčný užívá látku, která způsobuje fyzickou závislost, tj. např. opioidy jako je heroin, morfin, oxykodon, nebo benzodiazepiny, nebo alkohol, bude detox velmi nepříjemný, protože se dostaví odvykací stav, absťák. Při pobytové léčbě v psychiatrické léčebně/nemocnici je to již obsaženo součástí pobytu, zkrátka na začátku pobytu v léčebně si dotyčný projde detoxem. Ambulantní forma může být formou pravidelných návštěv odborníka na závislosti, nebo terapeutických skupin pro závislé, nebo případně někteří dochází čistě jen na setkání Anonymních narkomanů. Než se začne s ambulantní léčbou, je třeba si vysazením drogy také projít, přičemž někteří závislí tak učiní sami doma, jiní nastoupí do psychiatrické léčebny a drogu vysadí tam. Rozhodnutí, zda si projít detoxem v nemocnici, nebo to zvládnout sám doma, si musí každý udělat, přičemž záleží na tom, jak silný absťák dotyčný bude mít, v případě silného fyzického absťáku mnohdy nezbývá nic jiného, než do psychiatrické léčebny nastoupit. Pokud dotyčný bude mít absťák slabší, nebo bude trpět jen psychickými obtížemi (například při užívání pervitinu), tak se dá zvládnout doma.

4. Užívání k dosažení normálu

Toto je poslední fáze závislosti a často končí smrtí předávkováním čí naprostým selháním organismu. Droga již uživateli v této fázi nic nepřináší, je pro něj jen úlevou od fyzické i psychické bolesti. Dávky již jsou pro tělo téměř na hranici snesitelnosti, jsou však také jedinou věcí, která je schopna ho udržet při životě. Veškerý život a myšlení jedince se v této fázi točí kolem užívání drogy a jejího získání. Právě se získáváním bývá velký problém, jelikož člověk je již velmi vyčerpaný a rovněž jeho pobyt v bídných sociálních podmínkách se na něm začíná promítat (vychrtlé a neudržované tělo, roztrhané oblečení, na kůži stopy od vpichů). Člověk se neštítí udělat cokoliv pro získání drogy – krádež, prostituce, ale klidně i vražda. Trestná činnost je v této fázi již prakticky nevyhnutelná.

Bohužel jedinec si ještě pamatuje, jak příjemná byla aplikace drogy v 1. fázi a snaží se o navození stejného stavu, ale marně. V případě, že drogu nedostane, nastává silný odvykací stav, abstinenční syndrom, absťák, který se projevuje různě, v závislosti na používané droze. Jde například o zimnici, bolest celého těla, agresivitu, stres, deprese, absolutní vyčerpání, halucinace a další.

Z této fáze již téměř není možné, aby se člověk vymanil vlastní vůlí, je jednoznačně nutná pomoc zvenčí. Tato pomoc jednoznačné musí zahrnovat 1. zvládnutí absťáku v nemocnici, 2. pobytovou léčbu v nemocnici nebo komunitě. Celkově může pobytová léčba při již takto rozvinuté závislosti trvat od pár měsíců klidně po roky strávené v terapeutické komunitě.

Dá se tato poslední fáze zvládnout bez pobytu v nemocnici? Ano, dá, nicméně pravděpodobnost, že abstinence vydrží alespoň půlrok, je extrémně nízká.

Najdou se lidé, kteří i přes obrovskou pomoc zvenčí, přes mnoho pobytů v psychiatrických léčebnách stejně mají problém abstinenci udržet. Pokud dotyčný užívá opioidy, je možné zkusit ještě substituční léčbu, což je nahrazení ilegálně obstaraného opioidu opiodem předepsaným od lékaře. Používá se k tomu metadon nebo buprenorfin. Pokud již má dotyčný za sebou pokusy o abstinenci a je závislý na opiátech/opioidech, může i toto být pro něj možnost.

Přejeme Vám, abyste se Vy nebo Vaši blízcí nikdy do poslední fáze nedostali. Pamatujte ale, že užívání drog do ní vždy směřuje. Lepší je tedy drogy vůbec neužívat.


 • 1
Injekční užití drog

Jak si dát drogu injekčně – jak si šlehnout

Štítky : 

Užívání drog šňupáním je jasné, jak udělat, je to velmi jednoduché. Užívání injekčně již ale tak jednoduché není, je na to potřeba cvik a zkusit to víckrát, než se Vám podaří si techniku osvojit. V tomto krátkém článku jsme Vám sepsali nějaké tipy na to, jak užívat injekčně, jakou zvolit jehlu a jak postupovat.

Drogový slovník

Na webu se snažíme používat výrazy, které jsou široce známé, tj. injekční užití, injekční aplikace. Uživatelé drog ale pro tyto činnosti používají i vlastní slovník. Zde jsou nějaké výrazy pro aplikaci drog injekční stříkačkou.

nastřelit se – dát si injekčně
šlehnout, našlehnout se – dát si injekčně
buchna – injekční stříkačka

Nebezpečí injekční aplikace

Závislost si můžete opatřit stejně při šňupání jako při injekční aplikaci. Ovšem při injekčním užívání si můžete narozdíl od šňupání přivodit poměrně závažné zdravotní potíže, které za to rozhodně nestojí.

Jde o poškození žil, záněty žil, abscesy a dalšími problémy přes vyšší riziko předávkování až po vysoké riziko nákazy infekčními chorobami jako je hepatitida (žloutenka) nebo HIV/AIDS (v případě společného užívání jehel a dalšího náčiní s někým jiným).

Navíc když si drogu píchnete, vpravujete si do žil všechny nečistoty a příměsy, které droga obsahuje (kterých může být 50% i víc z objemu drogy). Může se jednat i o různé jedy, které se do drogy při cestě k Vám dostaly, což je další problém pro Vaše zdraví.

Nástup účinku heroinu nebo pervitinu při injekčním užití je rychlejší a výraznější, jinak se ale účinek neliší od užívání šňupáním. Na Vašem místě bych tedy šňupání preferoval.
Pokud ale i tak chcete injekčně užívat drogy, nebo to jen vyzkoušet, čtěte dále.Co užít injekčně

Úplně ideální pro injekční užití je sehnat si injekční roztok určité drogy. Například zde na webu uvádíme informace o morfinu, o jeho euforickém účinku. Morfin je na trhu jak v tabletách na domácí užití pacientem, ale je dodáván i ve formě injekčního roztoku do nemocnic.
Sehnat si takovýto roztok a užít ho injekčně je nejbezpečnější možnost, pokud si chcete injekční užití drog vyzkoušet.
Kromě morfinu se pro injekční užití dodává například i fentanyl nebo tramadol.

Mezi uživateli drog se samozřejmě nejčastěji setkáme s tím, že užívají injekčně heroin nebo pervitin. Ty se dodávají v sypké formě a je třeba je do tekuté formy přivést.

U heroinu záleží na tom, o jaký se jedná heroin. Hnědý běžně dostupný heroin označovaný jako číslo 3 je třeba nasypat do malého množství vody (úplně ideálně do injekční vody, dostupné v K-centru), a přidat k tomu kyselinu. Používá se buď kyselina, kterou Vám také dají v kontaktním centru, nebo můžeme kyselinu askorbovou nebo jinou, známé je i použití citronky. Zamícháme a případně nahřejeme a heroin se nám rozpustí. Výsledná tekutina pro aplikaci je černá/velmi tmavě hnědá.
U heroinu číslo 4, tzn. bílého, není třeba užití kyseliny. V Česku ale není na ulici snadno dostupný.

Co budete potřebovat

 • Injekční stříkačku s jehlou – prodává se buď injekční stříkačka a jehla zvlášť, nebo tzv. inzulinka, tj. injekční stříkačka a jehla dohromady
 • Filtr – úplně ideálně dodaný z kontaktního centra, ale uživatelé drog používají i obyčejnou vatu nebo filtr z cigarety
 • Sterilní vodu pro injekční užití
 • Škrtidlo – dá se použití použít třeba pásek nebo koupit specializované škrtidlo ve zdravotních potřebách
 • Kyselinu – ideálně kyselinu askorbovou pro rozpuštění heroinu
 • Alkohol – pro očištění místa na ruce
 • Tampon/gázu/vatu nebo papírový kapesník
Jakou použít jehlu

Uživatelé drog běžně používají klasickou inzulinku. Věděli jste ale o tom, že lze použír různé jehly pro různá místa vpichu? Půjde Vám to pak mnohem jednodušeji.
Zajímavý článek o jehlách byl v časopise Dekontaminace, naskenovaný je zde:

Ideální jehla, existuje? Článek č. 1.

Jakou zvolit jehlu? Klikněte na obrázek pro zobrazení.

Ideální jehla, existuje? Článek č. 2.

Jakou zvolit jehlu č. 2? Klikněte na obrázek pro zobrazení.

Postup, jak si dát injekčně – samotné šlehnutí

 1. Umyjte si ruce a připravte si vše potřebné.
 2. Podle toho, o jakou jde drogu a v jaké formě, buď rozpusťte drogu ve sterilní vodě a sterilní nádobce, nebo rovnou nasajte drogu z ampulky injekční stříkačkou, nebo připravte drogu za pomocí sterilní vody a kyseliny.
 3. Pokud se nejednalo o užití z ampulky (injekční roztok), nasajte tekutinu do stříkačky pomocí filtru.
 4. Držte stříkačku jehlou vzhůru a poklepejte na ni, dokud nevybublá všechen vzduch. Stiskněte píst stříkačky, než se na špičce jehly objeví kapka. Nikdy neolizujte jehlu.
 5. Přikryjte jehlu ochranným víčkem, než budete připraveni se nastřelit.
 6. Očistěte si místo na ruce tampónem napuštěným alkoholem. Pokud nemáte tampon, lze použít cokoliv napuštěné alkoholem, například kapesník. Na kůži si po dezinfekci už nesahejte.
 7. Uvažte si škrtidlo kolem ruky a utáhněte ho. Pokud se vám nedaří našlehnout se, uvolněte škrtidlo a zkuste to znovu.
 8. Při našlehnutí je třeba mít stříkačku v úhlu 45 stupňů, oko jehly by mělo být směrem nahoru, tím se minimalizuje poškození žil. Natáhněte do stříkačky trochu krve pro ověření, že jste se trefili do žíly. Pokud nenatáhnete krev do stříkačky, vytáhněte jehlu a zkuste to znovu s čistou jehlou. Když je jehla v žíle, uvolněte škrtidlo, zabráníte tak zbytečnému tlaku na žílu. Nikdy si nepíchejte drogu, když máte ruku zaškrcenou.
 9. Pomalu píchněte drogu do žíly, opatrně vyjměte jehlu.
 10. Pevně přidržte gázu/tampon/vatu na místě vpichu minimálně minutu.
 11. Zbavte se bezpečným způsobem jehly a stříkačky.

Závěrem

Důležité varování! Při užití injekčně člověk nepotřebuje drogy tolik jako při jiném způsobu užití. Pokud byste užili stejné množství jako např. při šňupání, můžete se snadno předávkovat a zemřít. Zvolte tedy napoprvé vždy jen malé množství, ideální je kouknout se na dávkování u jednotlivých drog (je uvedeno zde na našem webu) a zvolit jen zlomek toho, co užíváte šňupáním.

Nechcete si to ještě jednou rozmyslet? Drogy se dají užívat i jinak než injekčně, není potřeba si hned ničit tělo. Věřte mi jako zkušenému narkomanovi, že to za to nestojí. Volba je ale samozřejmě na Vás.


 • 3
Filmy a seriály o drogách - Breaking Bad

Filmy a seriály o drogách

Štítky : 

Jelikož jste navštívili náš web, je jasné, že Vás drogy nějakým způsobem zajímají. Mnoho lidí by určitě řeklo, že drogy je nejlepší vyzkoušet a jejich účinky prožít. Já si to nemyslím. Navíc určitě to neplatí o tom dalším, co se s drogami pojí.

Některé situace, které se uživatelům drog, prodejcům nebo výrobcům drog stávají, je zkrátka lepší nikdy v životě nezažít.

V tomto článku uvádíme filmy a seriály s tématikou drog, které nás zaujaly a kde se právě tyto někdy i život ohrožující situace dějí.
Nebudete pak ony nebezpečné situace muset zažít, budete je znát z filmu nebo seriálu, a to myslím, že určitě stačí.

Všechny uvedené seriály nebo filmy se fetování týkají a každý je nějak zajímavý. Věříme, že Vás náš seznam zabaví na dlouhé večery.

Perníkový táta

anglicky: Breaking Bad
Začněme rovnou s tím nejlepším, na co pomyslíme, když jde o seriály o drogách. Breaking Bad je seriál o středoškolském profesorovi Walterovi Whiteovi, který se vnímá v životě jako neúspěšný. Vlastní rodina si ho neváží tak, jak by si představoval, bere podprůměrný plat, přestože v mládí měl na to a aspiroval na to, aby se stal milionářem. Svůj podíl v dnes velmi úspěšné firmě ale v minulosti prodal za pakatel, a tak dnes učí chemii za mizerný plat žáky, které jeho obor nezajímá, a aby uživil rodinu, musí ještě mít druhou práci v automyčce.
Jednoho dne je mu ale diagnostikována rakovina plic, přestože nikdy v životě nekouřil.
Rozhodne se se svým životem něco udělat, spojí se se svým bývalým žákem, Jesse Pinkmanem, a začnou společně „podnikat“ ve výrobě pervitinu, metamfetaminu.
Seriál sleduje průběh jejich podnikání, proměnu jejich životů následkem toho – lhaní rodině, snahy drogy distribuovat, vraždy, spory s drogovými kartely, praní peněz a další.

Seriál se stal velmi úspěšným. Tvůrci po jeho konci ještě natočily sequel, tj. film El Camino, který sleduje další život Jesse Pinkmana po konci seriálu.
Následně vznikl také prequel, tj. seriál Better Call Saul, který naopak sleduje život Saula Goodmana, právníka, spolupracovníka Walta a Jesseho, před děním seriálu Breaking Bad.
Obojí, jak film El Camino, tak i seriál Better Call Saul Vám také doporučujeme.

Seriály jsou dostupné na Netflixu s českými titulky.

Fanouškovský sestřih – „trailer“ první série seriálu:

Narcos

Seriál z produkce Netflixu. Seriál Narcos pojednává o životě drogového magnáta původem z Kolumbie, Pablo Escobara. Escobara vidíme ve všech fázích jeho života, od jeho začátků, po pátrání agentů DEA po jeho osobě, po jeho uvěznění ve vězení, které si sám postavil, až po násilné činy, které spáchal a jeho smrt.

Trailer:

Narcos:Mexiko

Opět seriál z produkce Netflixu. Seriál Narcos:Mexiko se zabývá mexickými drogovými kartely, v popředí je život Migueala Angela Felixe Gallardo, drogového barona, který sjednotil více drogových kartelů pod své vedení do jedné „federace“. Vidíme jeho život od samotných začátků až po pád jeho impéria a jeho uvěznění. Stejně jako u seriálu Narcos je i zde zobrazeno samotné pátrání agentů DEA po jeho osobě.

Trailer:

Trainspotting

Trainspotting je dnes již kultovní film, pojednává o Dannym, což je narkoman žijící v britském Edinburghu. Film líčí jeho život, jeho zážitky s heroinem. Samozřejmě, že pocit, který divák ještě nikdy nezažil, nelze plně ve filmu předat, nicméně Trainspotting se o to poměrně úspěšně snaží.
Věrně zpracovává například samotné užití heroinu, předávkování heroinem nebo absťák. Vlastně jde o nejvěrnější zpracování, jaké jsem ve filmu viděl. Už z toho důvodu tedy doporučuji.
Film navíc není jen o drogách, ale i o revoltě vůči konzumní společnosti, o životě na okraji společnosti.
Ve filmu tudíž s Dannym a jeho přáteli prožíváme jejich drogový život až do trpkého konce.
Pokud pro Vás popis zněl tak, že je film příliš artový/umělecký, tak tomu tak není, skutečně ho můžeme doporučit každému, koho zajímá drogová tématika.

Film byl natolik úspěšný, že autoři po letech natočili pokračování – Trainspotting 2. Ten vypráví to, jak se Dannymu a jeho kamarádům žilo po skončení prvního dílu. Můžeme také doporučit, nicméně doporučujeme začít shlédnutím prvního dílu.

Trailer:
El Chapo

Další ze seriálů z produkce Netflixu. Tento seriál vypráví o životě El Chapa. Drogový magnát Joaquín Archivaldo Guzmán Loera (přezdívkou El Chapo) se narodil v Mexiku v roce 1957. Seriál začíná již v jeho dětství, kdy jako malý kluk vzhlížel ke gangsterům, kteří ovládali jeho rodnou vesnici. El Chapo se pak z malého kluka propracoval na řadového člena kartelu, a pak dokonce až na šéfa kartelu Sinaloa. Jeho fascinující příběh zahrnuje pobyt ve vězení, stavbu tunelů, kterou se proslavil a také jeho slavné útěky z vězení, kdy utekl i z nejstřeženějšího mexického vězení.

Trailer:

Kokain

anglicky: Blow
Americký film s Johnny Deppem v hlavní roli pojednává o Georgeovi, muži, který se zaplete do obchodu s marihuanou a poté s kokainem. Je tu skvěle nastíněna atmosféra 70. let minulého století v USA, kdy kokain byl široce zneužíván.
Film také skvěle ukazuje to, jak jsou vztahy na drogách strašně pomíjivé, jak se drogovým „kamarádům“ vůbec nedá věřit atd.

Děj filmu:
George vyrůstal s otcem, zkrachovalým podnikatelem, a věčně nespokojenou matkou. Proto si slíbil, že bude žít jinak a nikdy nebude chudý. Koncem 60. let proto s kamarády Tučňákem a Kevinem, svou přítelkyní letuškou Barbarou a překupníkem Derekem rozjedou obchod s marihuanou, po níž je na vysokých školách velká poptávka. V 70. letech přejdou na kokain a podílí se na vytvoření kokainové cesty z Kolumbie. Ač se časem topí v milionech, zůstává George obyčejným mužem, který touží především po šťastné rodině. Jako takový však v nelítostném světě zločinu nemá šanci a čeká ho hořký pád až na samé dno. (zdroj: TV Nova)

Trailer:

Traffic – nadvláda gangů

anglicky: Traffic
Americký film, který sleduje drogy a válku s drogami z několika různých úhlů pohledu. Mexický policista Javier Rodriguez se i navzdory své předvídavosti zaplete s kolegou do války dvou konkurenčních drogových gangů. Předseda amerického protidrogového úřadu Robert Wakefield zjistí, že jeho šestnáctiletá dcera je závislá na tvrdých drogách. Spořádaná panička Helena Ayalová teprve po zatčení svého muže zjistí, že její manžel je jedním z hlavních amerických distributorů drog, dovážených z Mexika. Příběhy jsou navíc vzájemně propletené, což dává filmu komplexnost.

Trailer:

Jak prodávat drogy přes internet (rychle)

anglicky: How To Sell Drugs Online (fast)
Německý seriál o třech teenagerech, kteří si začnou vydělávat prodejem drog přes internet. Vypráví o strastech dospívání, obsahuje řadu vtipných scén.
Seriál není moc o užívání drog, je spíše vtipným zpracováním jejich internetového prodeje.

Trailer:

Requiem za sen

anglicky: Requiem for a Dream
Americký film z roku 2000, který osobně považuji za jeden z nejsmutnějších z filmů s drogovou tematikou.
Vypráví o čtveřici lidí, důchodkyni Saře, jejím synovi Harrym, jeho přítelkyni Marion a Harryho nejlepším příteli Tyroneovi.
Čtveřici lidí drogy postupně ničí život, až je dovedou až na okraj propasti. Jedna užívá drogy-léky na předpis od lékaře-felčara, kterému na jejím zdravotním stavu vůbec nezáleží, další začíná s heroinem. Film je strhující, ale nedoporučuji ho sledovat v depresivní náladě.

Děj filmu z ČSFD:
Ovdovělá Sara Goldfarbová žije na Coney Island a snadno podléhá mámení televizních pořadů. Právě teď drží dietu, aby se mohla účastnit jedné ze show. Její milý ale bezmocný syn Harry má novou přítelkyni Marion a společně se snaží čelit bolestné realitě útěkem do snů. Ani Harryho nejlepší přítel Tyrone, který se živí prodejem drog, nemá snadný život. A tak se čtveřice lidí, jimž osud nepřál štěstí, točí v bludném kruhu bezmoci a beznaděje.

Trailer:

My děti ze stanice Zoo

německy originálně: Wir Kinder vom Bahnhof Zoo
Film na základě stejnojmenné knihy, která by měla být dnes již povinnou četbou. Vypráví o mladé Christiane, která bydlí v Berlíně na sídlišti, volný čas tráví s partou a experimentováním s drogami. Postupně se dostane až k heroinu, u kterého zůstane a pro který začne dělat věci, které by jí dříve připadaly nemyslitelné. Například si začne vydělávat na drogy prostitucí už ve 14 letech. Heroin, jeho shánění a poté užívání, se tak stane náplní jejího každého dne. Určitě stojí za vidění!

Trailer – ukázka z filmu:

Mravenci nesou smrt

Československý film z roku 1985, který rozhodně nevyniká věrným zpracováním užívání drog. Dealeři jsou tu nazýváni „rozdělovači“, absťák tu spíše vypadá jako kdyby dotyčnému prasklo slepé střevo. I tak je ale film nějakým způsobem zajímavý. Možná tím, že se odehrává v Československu před revolucí?

Děj filmu:
Prostřednictvím několika smluvených prostředníků se do Československa, konkrétně do Karlových Varů, pašují drogy ze Západního Berlína. Jedním z významných členů zločinecké organizace je elegantní Eva Krausová (J. Březinová). Ani příslušníci české bezpečnosti však netuší, že je to ve skutečnosti pracovnice naší kontrarozvědky. Díky jejím informacím mohou kriminalisté, vedeni podplukovníkem Kořánem (J. Vinklář), spustit masivní akci, zaměřenou proti pašerákům, českým překupníkům i samotným narkomanům. Přítomnost tajných policistů mezi „mravenci“ však nezůstane dlouho utajena a šéf pašerácké bandy vyšle do Československa nájemného vraha, který má za úkol zneškodnit všechny zúčastněné osoby. (zdroj: Česká televize)
Film je tudíž zčásti o drogách, zčásti špionský a zčásti jde o akční střílečku.

Film je dostupný celý na YouTube, zde:

Zabiják bolesti

anglicky: Painkiller
6dílný seriál z produkce Netflixu uvedený v roce 2023, který pojednává o léku OxyContin, který je jednou z příčin tzv. opiátové krize ve Spojených státech, protože byl předepisován i lidem, kterým by stačil slabší lék proti bolesti. Seriál je tedy drama, přibližuje nám vývoj tohoto léku, jeho výrobce, firmu Purdue, jeho uživatele, jejich závislost atd. Pokud lék OxyContin užíváte/zkusili jste ho, tak je pro Vás tento seriál skoro až povinnost.

Trailer:

Malý pitaval z velkého města: epizoda Narkomani

Do seznamu jsme chtěli dát i nějaký československý film o drogách. Nakonec jsme si vzpomněli na již uvedený film Mravenci nesou smrt a dále na epizodu detektivního seriálu Malý pitaval z velkého města s názvem Narkomani.
Na této epizodě není skvělé to, že by byla nějak akční, nebo že by ukazovala drogy správně. Věrně ale ukazuje to, že se tehdejší pražská drogová scéna mezi sebou dost znala, že se tehdy hodně brali léky. Heroin nebyl do Československa vůbec pašován, byly zavřené hranice, takže lidé nemohli svobodně cestovat a nemohli se ani pašovat drogy.
Tuto epizodu doporučuji tedy spíše jako takovou historickou exkurzi do časů, které jsou již snad navždy pryč.

Epizoda je dostupná celá na YouTube, zde:

30 případů majora Zemana: epizoda Mimikry

Ze stejného důvodu jako předchozí mohu doporučit i propagandistickou epizodu seriálu 30 případů majora Zemana.
Také to není žádné veledílo, ale spíše náhled do tehdejší doby.

Epizoda je dostupná celá na YouTube, zde:

Piko

Další český film, tentokrát už natočený po revoluci, v roce 2010. Film je vlastně zčásti klasicky hraný a zčásti jde o dokument, ukazuje totiž výpovědi reálných postav filmu.
Piko vypráví příběh 3 lidí, jejichž životy ovlivnil pervitin.
Jeden patřil k nejvýraznějším vynálezcům a „vařičům“ pervitinu u nás, druhý léta působil v protidrogovém oddělení policie a třetí, známý rocker, propadl drogové závislosti.
Je na něm skvělé to, že skutečně věrně zpracovává počátky pervitinu u nás, onen vynálezce a vařič pervitinu je totiž Pavel Gregor, dnes terapeut v Psychiatrické nemocnici Bohnice, který byl jedním z prvních vařičů pervitinu u nás.
Dále vypráví příběh policisty zdeňka Zavázala, který naopak pana Gregora jako policista stíhal. Jeho pohled, stejně jako pohled drogově závislého rockera Dana Horyny, filmu ještě přidává. Určitě doporučuji.

Film je celý k dispozici na YouTube, zde:

Euforie

anglicky: Euphoria
Seriál z produkce HBO, který zobrazuje spolužáky ze střední školy, kteří se potýkají s různými problémy. Máme tu slečnu nespokojenou se svojí postavou, psychicky nemocnou slečnu, hlavní hrdinka si ale během seriálu projde závislosti na drogách, na opiátech. Zažíváme s ní tedy chvíle jako první vyzkoušení drog, předávkování, setkání s drsným a nevypočitatelným dealerem, tlak rodiny na ukončení fetování, útěky z domova atd. Její příběh je hlavní, přičemž příběhy ostatních spolužáků se s tím jejím prolínají.

Trailer je zde:
Ze závislosti do nezávislosti

Seriál České televize o závislostech – některé epizody jsou o drogách, jiná o alkoholu atd. Některé scény mohou být špatně zahrané, seriálem ale provází terapeut Jan Jílek, který zde sděluje různá úskalí léčby závislosti.

Seriál je dostupný na YouTube, zde například epizoda o uživatelce heroinu:

Drogy, a.s.

anglicky: Drugs, Inc.
Série dokumentů od National Geographic o různých drogách, o byznysu s nimi atd. Seriál je poměrně podrobný, epizody jsou různorodé, můžete se vypravit do Kolumbie za pěstitely koky (rostlina, ze které se vyrábí kokain), být u policejní práce, u zatýkání dealerů nebo poznat nepředvídatelnost drogového prostředí, válek gangů, techniky pašování drog atd. Určitě doporučuji.

Na YouTube je k dispozici epizoda o kokainu, v angličtině zde:
https://www.youtube.com/watch?v=4voKyRJMs3Y

Další filmy a seriály:

Shiny_Flakes: Náctiletý drogový baron

anglicky: Shiny_Flakes: The Teenage Drug Lord
Dokument o teenagerovi, který provozoval stránku shinyflakes.com, na které prodával drogy, ze svého pokoje u rodičů.

Léky a drogy

anglicky: The Business of Drugs
Dokument, seriál Netflixu, každá epizoda se zabývá jinou drogou, pojednává o byznysu s drogami a o rizikovém chování, které se s užíváním drog pojí.

Pulp Fiction: historky z podsvětí

Kultovní film režiséra Tarantina právě o podsvětí, drogy jsou jeho součástí.

Katka

Dokumentární film české režisérky Heleny Třeštíkové o pražské narkomance Katce.

Americký gangster

anglicky: American Gangster
Film z mafiánského prostředí, zdrojem obživy gangů je tu pašování drog.

Napadá Vás nějaký film nebo seriál o drogách, který je velmi dobrý, ale přesto není na našem seznamu? Napište nám o něm v komentářích!


 • 3

Test závislosti na drogách

Štítky : 

Orientační test na této stránce Vám umožní si orientačně ověřit, jak jste na tom co se týče závislosti. Na základě odpovědí na otázky Vám test sdělí, zda by se mohlo jednat o závislost, nebo ne. Zaměřený je obecně na závislost na tvrdých drogách – tzn. ať už na opiáty jako je heroin nebo morfin atd., nebo stimulanty jako pervitin nebo kokain, nebo další tvrdé drogy. Na lehké drogy není test vhodný.

Tento test je samozřejmě jen dotazníkem a kvízem, je opravdu jen orientační.
Vždy je nejlepší se o své situaci poradit s odborníkem, který s Vámi Vaši situaci a možnou závislost probere do detailů.
Náš test tedy berte pouze jako takové vodítko, pomůcku, která nenahrazuje kvalitní lékařskou péči. Posoudit, jestli už jde či nejde o závislost, musí odborník, ať už psychiatr, psycholog, nebo adiktolog, a samozřejmě si to musíte vyjasnit i Vy sami.
Berte tedy, prosím, tento test jen jako orientační vodítko, pomůcku.

Důležité je, že kromě samotného výsledku jsou důležité i jednotlivé otázky. Jsou ukázkou toho, jak se máte ptát sám sebe, jestli jste závislý, jak uvažovat.

Jsem závislý na drogách? Měl bych svoje braní drog začít řešit – dělat s tím něco? Mám se jít léčit? Pojďte si na to orientačně odpovědět prostřednictvím našeho testu.


 • 20
Hnědý heroin

Heroin

Štítky : 

Obecně o heroinu

diacetylmorfin
anglicky: heroin, německy: heroin
české slangové názvy: herák, kálo, ejč, Herkules, háčko
anglické slangové názvy: smack, horse, dope, junk, horse, ejč.

Heroin je velmi účinný opiát, který je užívaný lidmi po celém světě pro své euforické účinky. Vyrábí se z opia (šťávy z makovic).

Jeho účinky jsou podobné ostatním opiátům, ale silnější. Euforie je u heroinu nejvyšší z celé skupiny opiátů a opioidů. Uživatelé uvádí nepopsatelnou euforii, štěstí, klid, nevnímání problémů, zvýšení sebevědomí, úlevu od fyzické i psychické bolesti, všechny činnosti jsou zábavnější, máte pocit, že je svět krásný, a vše je příjemné, klidné a radostné.

Na užívání heroinu vzniká silná závislost, která může člověka přivést na úplné dno.

Krátkodobější účinky

 • pocit uklidnění
 • pocit, že se zpomalil čas, že je vše v klidu, žádný stres
 • pocit štěstí, dobré nálady, vše je najednou v pohodě, není potřeba nic řešit
 • všechny aktivity jsou mnohem zvládnutelnější, práce je příjemnější
 • příjemný pocit tepla na celém těle
 • nárůst sebevědomí, malé zábrany, člověk se přestane bát následků svého chování, ztráta stydlivosti
 • velmi silný útlum bolesti, nic Vás nebolí
 • zácpa, celkové zpomalení metabolismu
 • ztráta chuti k jídlu nebo naopak zvýšená chuť k jídlu
 • snížení chuti na sex, ejakulace je takřka nemožná
 • porucha menstruace
 • zvracení (v případě užití většího množství)
 • útlum dýchání (může vést ke smrti, v případě užití většího množství)

S velmi příjemným pozitivním účinkem se zpočátku nepojí větší negativní účinky (pokud nedojde k předávkování).
Při dlouhodobém užívání však negativní účinky narůstají, následky užívání mohou být obrovské, mnohdy vedou ke smrti, sebevraždě, pádu na dno společnosti, utrpení.

Dlouhodobější účinky

 • nárůst tolerance (potřeba užít stále více látky)
 • nižší euforie (s častějším užíváním se euforie způsobená heroinem sníží)
 • závislost (silná, kompletní, psychická i fyzická)
 • pokud si tělo na heroin zvykne, nastává při každém nedostatku drogy v těle odvykací stav – absťák (více k němu v samostatném článku)
 • deprese, úzkosti
 • finanční potíže
 • potíže v rodině, v práci
 • zanedbávání ostatních zájmů, orientace jen na příjemné pocity z drogy
 • přehlížení negativních následků užívání látky
 • pocity méněcennosti, výčitky

Druhy heroinu a jeho cena

Heroin farmaceutické kvality je bílá sypká látka, na ulici se ale dělí do třech kategorií (podle struktury a konzistence, kvality a i ceny):

 1. Heroin hnědý, někdy též nazývaný jako #3, číslo tři, je heroin, který se vyrábí jen ve třech krocích, zpravidla bývá hnědý, s větším množstvím příměsí. Pro injekční použití je třeba ho upravit kyselinou – používá se citronka a jiné. Jeho cena bývá v České republice 800 až 1200 Kč za gram při běžné pouliční kvalitě. V Česku má heroin obvykle velmi nízkou kvalitu, daleko kvalitnější heroin je k dostání v západoevropských zemích. Cena za gram heroinu vychází v Německu v přepočtu 1300-2000 Kč, v Nizozemí 1200-1800 Kč. Vyrábí se nejčastěji v Afghánistánu, Pákistánu, Íránu a okolních zemích.
 2. Heroin bílý, někdy označovaný #4, číslo čtyři, je heroin, který byl vyroben ve čtyřech krocích, na jeho výrobu bylo třeba většího množství práce. Je zpravidla mnohem čistší než heroin klasický a při injekčním užití je rozpustný ve vodě, není potřeba užití kyseliny. V České republice se vyskytuje málo, cena za gram vychází na 1200-3000 Kč, v Německu 2000-3000 Kč, v Nizozemí 2000-3000 Kč. Vyrábí se v asijských zemích – Thajsko, Barma, Vietnam.
 3. Černý heroin, tzn. black-tar, je spíše americkou a anglickou variantou, která se v Česku zpravidla nevyskytuje. Je vhodný jen na užití kouřením. Cena bývá nižší než u hnědého, v přepočtu kolem 700-900 Kč za gram. Autor článku se s ním v Česku nesetkal. Má větší množství příměsí, pro injekční užití nepatří. Vyrábí se nejčastěji v Mexiku a ve státech na severu Jižní Ameriky.

Bílý a hnědý heroin

 

Způsob užití

Heroin se užívá šňupáním, kouřením z alobalu a injekčně. Fungují i jiné způsoby užití (orálně, rektálně), ale ty nejsou běžné.
Šňupání je považováno za nejbezpečnější, proto bychom ho doporučovali, naopak injekční užívání je nejvíce nebezpečné. Injekční užívání je spojené s řadou rizik – riziko přenosu nemocí (HIV, žloutenky a další), riziko vzniku abscesů a plicní embolie, také riziko předávkování je u injekční aplikace obrovské.
U heroinu je velmi důležité správné dávkování, při předávkování hrozí smrt.

Dávkování a časový průběh, jak dlouho trvá, kdy ho ucítím, množství, kolik si vzít, kolik si dát

V tabulce naleznete správné dávkování heroinu a také doby, za jak dlouho začne heroin účinkovat při jednotlivých užitích, a průběh zážitku v čase.

Nutno podotknout, že hodnoty jsou pouze orientační a jsou určeny na základě kvalitnějšího heroinu, kvalita se na trhu značně liší. Vždy začínejte s minimem a postupně navyšujte. Předávkování je velmi nebezpečné. Pokud užijete heroin ve správném množství, užijete si drogu naplno a bez komplikací. Dávat si od začátku hodně je nesmysl, vždycky můžete užít víc.

Dávkování při šňupání heroinu – kolik si ho dát, velikost dávky
nový uživatel máte toleranci (návyk)
Základní dávka 5 – 40 mg 20 – 60 mg
Silná dávka 20 – 60 mg 50 – 150 mg
Další užití 5 – 10 mg 10 – 20mg

 

Kdy začne působit: za 30-120 sekund první pocítění účinků, za 10-30 minut vrchol působení
Užít znovu nejlépe: nejdříve 50 až 180 minut po poslední dávce
Účinek budete cítit: 3 – 5 hodin

 

Velikost dávky – injekční užití
nový uživatel máte toleranci (návyk)
Základní dávka 5 – 10 mg 20 – 40 mg
Silná dávka 8 – 15 mg 40 – 60 mg

 

První účinky zaznamenáte za: 10 – 20 sekund
Trvání účinku: 4 – 5 hodin

 

Množství při užití kouřením (vdechováním par)
Základní dávka 15 – 25 mg
Silná dávka 20 – 30 mg

 

Účinek budete cítit za: 5 – 10 sekund
Vrchol účinku pocítíte během: 10 minut
Trvání toho nejlepšího: 5 – 6 minut
Celková doba působení: 3 – 5 hodin

Závislost

Uvádí se, že rychlost spadnutí do závislosti je u heroinu nejvyšší ze všech látek. Průměrná doba pro vytvoření kompletního návyku na heroin je 1 až 2 měsíce každodenního užívání. Po vytvoření návyku se dané osobě zcela změní život, jeho život se začne točit okolo shánění drogy a zbavování se abstinenčních příznaků.

Odvykací stav (zastarale abstinenční syndrom) sice u heroinu není ve většině případů smrtelný, ale je extrémně nepříjemný, nesnesitelný, „peklo“. Pokud si chcete přečíst něco o absťáku a případně i svépomocné rady, jak ho zmírnit, tak klikněte zde.

Nebezpečí

Nebezpečí u heroinu hrozí z předávkování (může být smrtelné), z přenosu chorob (zejména injekční aplikací), z následků zavislosti (existenční a psychické problémy) a ze strany policie.
Držení malého množství čistě pro osobní potřebu je v ČR přestupkem. Pokud tedy budete mít u sebe dávku čistě jen pro sebe, abyste se zbavili odvykacího stavu, nebo si jednorázově dopřáli pozitivních účinků, nebudete postiženi trestním stíháním.
Držení většího množství je však tvrdě trestáno, stejně tak prodej i výroba.
Tento přístup je velmi chválen mnoha odborníky – jedná se o přístup „sám si dělej co chceš, pokud tím nezačneš škodit ostatním“. Tento přístup se spolu s prevencí ukazuje po celém světě jako nejlepší možný.

Naše doporučení

Za celou redakci varujeme před užitím většího množství.
Vždy je třeba začínat s co nejmenším množstvím, pokud to bude málo, postupně navyšovat. Před každým navýšením počkat alespoň 20 až 30 minut. Tím se sníží riziko smrtelného předávkování.
Nezapomeňte, že každý reaguje na drogy odlišným způsobem.

Pokud jste přestali užívat heroin, prošli jste si odvykacím stavem, nezačínejte znovu se stejným množstvím, jaké jste užívali předtím, začněte opět s málem.
Před užitím si důkladně zvažte, zda Vám stojí jednorázový pozitivní účinek za riziko závislosti nebo jiných problémů.. Účinek heroinu je příjemný, ale ve vlastním zájmu v užívání nepokračujte. Také dbejte ve vlastním zájmu všech doporučení a buďte opatrní.

Dokumenty o heroinu

Na konec tohoto článku ještě přikládáme odkazy na dokumenty o heroinu, které nás zaujaly.

 • Expanze heroinu: Dokument o expanzi, rozšíření heroinu a jiných opiátů a nárůstu počtu uživatelů v USA. Aby mohl být k dispozici na YouTube, je bohužel občasně přerušený obraz. Doporučuji tedy spíše poslouchat jako podcast.

 • Radost ze závislosti – Opiáty a tišící látky: Dokument o obecně tišících látkách – o heroinu a opiátech v první polovině dokumentu, o benzodiazepinech v druhé části. Dokument popisuje heroin a jeho účinky, ale i jeho působení v mozku člověka. Určitě stojí za zhlédnutí.


 • 43
Absťák - ilustrační obrázek

Absťák u opioidů – odvykací stav

Štítky : 

Absťák po opioidech a opiátech, jako je heroin, oxykodon, buprenorfin, je tělesný a psychický stav, kterým si tělo zvyká na nepřítomnost opioidů v těle. Je extrémně nepříjemný a většinu závislých přinutí se k užívání opioidů vrátit, aby ho zahnali. Jeho délka a průběh závisí na typu opioidu. Niže najdete symptomy, co čekat, jak dlouho to bude trvat a také, jak se tomu bránit – svépomocné rady.

Délka absťáku u krátkodobých opioidů/opiátů

U krátkodobých opioidů a opiátů (heroin, morfin, oxykodon, tramadol, hydromorfon, tapentadol aj.) trvají fyzické symptomy absťáku zhruba jeden týden až měsíc, psychické symptomy trvají zhruba jeden až dva měsíce, ale mohou trvat i déle (u lidí, kteří brali opioidy dlouho). Je velice nepříjemný, extrémně nesnesitelný. Nejhorší stavy jsou vždy v prvním týdnu, poté již Vám bude lépe.

Pokud jste brali delší dobu (větší množství let, 5, 10 a více let), tak je možné, že po překonání samotného silného absťáku, budete v dalších měsících možná pociťovat tzv. PAWS (post-acute withdrawal syndrome), což je jakýsi další typ absťáku, čistě psychický, slabý. Jde o stav, kdy Vám připadá svět šedý a nic Vás nebaví. Tento pocit má člověk i během absťáku, ale běžně se nestává, že by ho měl i např. po osmi měsících – pokud se právě nedostaví PAWS. Ten ale není nijak závažný a dá se překonat, pokud má člověk vůli. Stav se Vám postupně lepší, až vše zcela vymizí.

 • Fyzická část absťáku: nejhorší je první týden a postupně se stav zlepšuje, do měsíce již nepociťujete vůbec nic.
 • Psychická část absťáku: nejhorší jsou první dva až tři týdny, do měsíce a půl již nepociťujete vůbec nic.
 • PAWS: následná část, která se dostaví jen u lidí, kteří brali velmi dlouho, vymizí v následujících měsících, do jednoho roku již nepociťujete vůbec nic.

Průběh absťáku u krátkodobých opioidů/opiátů, co budete cítit – abstinenční příznaky

Absťák se dostaví u krátkodobých opioidů vždy během 24 hodin, u některých během 8 hodin od užití, závisí také na typu opioidu a na intenzitě braní.

Nyní časový průběh fyzických symptomů. Tučně jsou označeny příznaky – symptomy, které jsou přítomny vždy, i když jste brali opiáty třeba jen čtyři měsíce, další příznaky se u Vás objeví pokud jste brali déle:

 • První den: očekávejte zívání a slzení očí, výtoky z nosu, bolest svalů, třes, neklidné nohy, hroznou nervozitu, zmatenost, záškuby v končetinách, návaly horka a chladu, pocení, pocit studeného potu
 • Druhý a třetí den: symptomy z prvního dne jsou ještě silnější, pocení je silnější, nervozita je silnější
 • Na pomezí třetího a čtvrtého dne se dostáváte do další fáze, kdy se začne ozývat břicho a střeva – čekejte průjem, zvracení, mnohdy obojí najednou. Výtoky z nosu a očí a zívání už moc nepociťujete, návaly horka a chladu jsou menší. Nervozita a třes jsou stále strašné, záškuby v nohou hrozné. Někdy máte pocit, že na Vás tlačí uvnitř ještě další tělo, vše Vás bolí.
 • Pátý až sedmý den jsou přítomny příznaky ze čtvrtého dne, ale postupně se snižují.
 • Osmý den až devátý den už přetrvává v podstatě jen průjem a bolest břicha, a dále nervozita a třes.

Příznaky z osmého dne se u závislých, kteří užívali například několik let v kuse, mohou prodlužovat – slábnou postupně například po dobu dalšího týdne, dvou, nebo tří..

Po celou dobu absťáku pociťujete chutě na užívání opioidů – tzv. craving. Dále samozřejmě třes, nervozitu, mnohdy i úzkosti, uvědomování si důsledků dosavadního života atd. Všechny psychické symptomy se postupně snižují.

Během absťáku nemáte také vůbec chuť k jídlu a chutě se Vám postupně proměňují. Hlavní je se donutit alespoň něco sníst a vypít, další rady jsou níže.

Délka absťáku a jeho průběh u dlouhodobých opioidů/opiátů

U dlouhodobých opioidů, ke kterým patří hlavně metadon a buprenorfin (léky Subutex, Suboxone a Ravata), čekejte absťák na několik měsíců. Fyzický absťák trvá kolem jednoho měsíce, je mnohem mírnější než u krátkodobých opioidů, ale zato dlouhý. Abstinenční příznaky jsou stejné jako u krátkodobých opiátů, ale výše uvedené symptomy se Vám v podstatě rozprostřou – fyzické cca do měsíce a psychické do několika měsíců.

Strávit ho v nemocnici – léčebně nebo doma?

Absťák se dá překonat v psychiatrickém zařízení, na tzv. detoxu, kde ho udělají o trochu snesitelnější než kdybyste neměli vůbec žádnou pomoc. Léčebna Vám může pomoci v odstřihnutí se od světa, kde jsou drogy, abyste si v prvních dnech nejeli hned něco koupit, a také Vám může pomoci pomocí léků (pokud je sami nemáte, nebo je neumíte/nechcete užívat na vlastní pěst). V léčebnách často převedou nemocného na jiný opioid (například buprenorfin) a ten mu vysadí. To Vám částečně uleví.

Na druhou stranu je toto prostředí nepohodlné, často bývá limitován (nebo je zcela zakázán) přístup k věcem, které by Vám pomohli absťák překonat. Liší se to nemocnici od nemocnice – zjistěte si tedy předem, jak to funguje v nemocnicích/léčebnách ve Vašem okolí. Bývá totiž limitován nebo zcela odepřen přístup k hudbě, filmům, které by Vám mohly psychicky velmi pomoci. Nemohou Vás tam obvykle navštěvovat lidé, kteří nic neužívají, aby Vás podpořili. Problém bývá často i vztah personálu k pacientům – často jsou arogantní, a všude kolem je ignorace potřeb pacienta. Pokud chcete užít specifické léky/látky, v naprosté většině případů jsou proti, platí to například u benzodiazepinů, nebo svépomocných léků, které sice fungují, ale na absťáky se běžně nepoužívají, stejně tak tomu je i u bylinek. Situace okolo přístupu k pacientům se liší nemocnici od nemocnice. Zvážení, zda to zkusit doma sám, nebo využít služeb zdravotnického zařízení, je na Vás. Těm déle užívajícím (několik let a více) bychom ale doporučili velmi důkladné zvážení, zdravotnická pomoc u nich může být důležitá.Rady, jak absťák překonat, zmírnit, ulehčit

Níže publikujeme svépomocné rady. Sepsal je pro nás dlouholetý uživatel opiátů. Tyto rady nejsou stanoviskem vlastníka stránek a v žádném případě nenahrazují kvalitní lékařskou péči. Jsou určeny pro uživatele krátkodobých opioidů jako je heroin, morfin, oxykodon, hydromorfon, ale mohou pomoci i uživatelům dlouhodobějších opioidů. Hodí se pro domácí překonání absťáku.

Vždycky, když mám absťák po opiátech, tak je to strašný peklo. Tady píšu seznam toho, co mně osobně pomáhá, když mám překonat absťák.

Postupné vysazení

Určitě je nejlepší si čas, kdy budu v absťáku, předem naplánovat. Několik dní před samotným absťákem postupně snižovat dávky, abyste neměli absťák z velkého množství. Buď můžete před tím nejhorším dávky o trochu snižovat, nebo se můžete převést na jiný opiát a ten poté vysadit/vysnížit. Je v tom plánování, promyslete si to tedy a poté se svého plánu držte. Pokud berete heroin, může být například pro Vás nejlepší se převést na něco jiného a to potom rychle vysadit – použil bych třeba Tramal (tramadol). Nebo prostě začít absťák a v prvních dnech si tím Tramalem od něho trochu ulevit, trochu si ho zmírnit.

Benzodiazepiny, léky na uklidnění

Určitě se hodí něco na uklidnění – zabírají nejlépe benzodiazepiny – tzn. ať už diazepam, nebo Neurol, Xanax, Rivotril atd..
To pomůže od třesu nohou a hlavně to pomůže od nervozity, u mě to dělá divy. Je to ale návykový lék, nelze to užívat déle než měsíc. Zkoušel jsem i jiné léky na nervozitu, benzodiazepiny ale fungují nejlépe.
Bohužel jsou na předpis, takže to musíte zvlášť sehnat, koupit od někoho na ulici, nebo můžete zajít k jakémukoliv doktorovi, když mu popíšete svůj problém, tak buď bude proti, protože jsou to také návykové prášky, nebo Vás pochopí a nenechá Vás trpět.

Dextrometorfan (DXM)

Na návaly horka a chladu, pocení, křeče a bolest svalů se hodí léky, které obsahují dextrometorfan (DXM).
Je to látka se strukturou opioidů, ale působí jinak – v malých dávkách velmi dobře tlumí kašel s malými vedlejšími účinky, proto je též dostupný bez předpisu. Ve velkých dávkách vyvolává halucinace a pocit oddělení od těla.
Když ho budete brát v o trochu vyšších dávkách než doporučených, ale stále ne vysokých, tak žádné halucinace cítit nebudete.
Ideální dávka pro zlepšení stavu je 80mg dextrometorfanu a víc..
V Česku byl dřív v tabletách, ale pak to dali na předpis, a teď už je volně k prodeji jen v sirupech proti kašli Mugotussol a Stopex.
Tablety jde ale stále koupit v sousedním Německu.
Tablety pomáhali zaručeně, protože bylo možné vstřebat do těla větší množství dextrometorfanu.
Bohužel sirupu lze vypít jen omezené množství, pak má člověk pocit na zvracení, nebo i zvrací, takže sirup pomůže jen omezeně. U silných absťáků je to slabá pomoc. Ale i tak se hodí, každá pomoc se hodí.

U dextrometorfanu pozor, pokud máte epilepsii, nebo historii epilepsie v rodině, nebo pokud užíváte antidepresiva, která se s ním nesnesou. Pak je potřeba zvyšovat dávky postupně a dávat pozor, abyste nedostali epileptický záchvat. Pro zdravé lidi je ale bez problému a opravdu funguje.Loperamid

Při absťáku budete mít průjem. Od toho Vám pomůže nějaký lék, co obsahuje loperamid – tzn. buď Imodium, nebo Loperon, nebo Lopacut, nebo Loperamid Dr. Max.
Je velmi účinný a stal se mi vždy nepostradatelnou pomocí. Velice doporučuji.

Vitamíny a minerály

Dále se hodí vitamíny a minerály – postačí šumivý tablety do skleničky vody, ale nejlépe komplexní doplněk stravy se všemi důležitými látkami. Tělo má totiž při absťáku celkovou nerovnováhu a pomocí vitamínů a minerálů mu pomůžete se znovu srovnat.

Horké koupele

Horké koupele pomáhají při křečích ve svalech a částečně i při jejich bolestech, současně přirozeně uvolňují.

Zábava

Cokoliv, co Vás zabaví. Vzhledem k tomu, že absťák je běh na delší trať a budete se pravděpodobně cítit, že je to nekonečné, bude třeba se nějakým způsobem zabavit. Už jen proto, abyste se na chvíli odreagovali od všech těch příznaků absťáku. Doporučuji cokoliv nenáročného – hodně pomáhá hudba, filmy a seriály, někomu počítačové hry.

Fyzická aktivita a sport

Jsou to činnosti, do kterých se budete při absťáku muset dokopat. Pomohou Vám ale se zvládnutím křečí a co je nejdůležitější, pomohou Vám s nastolením správné rovnováhy endorfinů v mozku. Na absťák mohou mít přímo blahodárný účinek.

Přátelé/rodina/kamarádi/známí/domácí mazlíčci

Důležitá součást, která je sice na konci seznamu, ale je velmi důležitá. Není nic horšího, než být na absťák sám. Pokud to tedy možné, nestraňte se lidí, kteří by Vás podpořili, povídali si s Vámi a se kterými byste strávili hezký čas.
Také domácí mazlíčci pomáhají, protože se člověk s nimi cítí klidněji a zároveň se člověk zaměstná tím, že se o ně stará.

Odříznutí se od závislých

Na konec seznamu ještě další neméně důležitý bod. Během absťáku a i po jeho překonání je dobré se nebavit s nikým, kdo by Vás táhnul zpátky k užívání drog. Mohlo by se pak stát, že zdárně překonáte týden absťáku z opiátů, z toho nejhoršího budete venku, ale Váš pseudopřítel Vás svede zpátky do závislosti. Celý Váš úspěšný týden bez drog by tak byl zahozený.

Další možnosti

Uvádím i další možnosti, u nich buď nemám funkčnost ověřenou tak jako předchozí body (například jsem je nevyzkoušel nebo jen málo), nebo u nich je funkčnost sporná.

 • Iboga – to je keř, který má halucinogenně-stimulační účinky a používá se právě pro překonání opiátových absťáků. V Česku se ale špatně shání. Užívá se kůra tohoto keře. Zkusil jsem ho jednou, opravdu mi pomohl, bohužel jsem ho neměl dostatečné množství. Určitě třeba dostudovat. Uvádí se, že není vhodný pro osoby nemocné se srdcem.
 • Klonidin – v USA se občas během odvykacího stavu po opiátech předepisují léky s účinnou látkou klonidinem. Jedná se o lék na vysoký tlak, používaný i při léčbě ADHD a u Tourettova syndromu. Klonidin absťák nezastaví, ale zmírní jeho obtíže – konkrétně z větší části zmírní nervozitu, křeče, pocení, bolesti ve svalech, syndrom neklidných nohou. Nejedná se o opioid, ale o látku působící na část receptorů v mozku, které jsou při absťáku pod tlakem. Bohužel v Česku žádné léky s klonidinem na trhu nejsou. Nejbližší trh, kde je klonidin k dostání, je Německo. Nevyzkoušel jsem ho.
 • Kratom – to je poměrně známý strom, jeho listy se drtí a užívají. Je to vlastně opiát, který by se použil jako dočasná náhražka, a pak by se vysadil nebo užíval dál. Jeho nevýhoda je, že je slabý, u silnějších závislostí se nehodí.
 • Marihuana – tady je sporné, jestli může pomoct. Většině lidí ale pomůže, na chvíli přestanou myslet na svoje problémy. Problém u ní je, že některým lidem se po ní naopak psychicky přitíží – například osobně se mi stalo, že jsem při absťáku byl nervózní (jako vždy při absťáku), ale po trávě jsem nervozitu ještě více prožíval, cítil jak mi tluče srdce atd. Můžete tedy zkusit, ale není to stoprocentní.

 

Závěrem článku bychom Vám my, autoři webu, rádi popřáli mnoho sil a výdrže při zdolávání absťáku. Stojí to za to.


Varování

Užívání drog je značně riziková činnost. Naše stránky se snaží pomoci každému, kdo se již rozhodl, že bude drogy užívat, aby rizika užívání drog snížil. Drogy mohou krátkodobě přinést potěšení, ale dlouhodobě ničí životy. Nejlepší je drogy neužívat vůbec!

Nezapomínejte, že pozitivní účinky, které tu popisujeme, jsou vždy jen krátkodobé. Naopak závislost je onemocnění dlouhodobé.

Před každým užitím drogy si vždy důkladně zvažte, zda Vám krátkodobý příjemný pocit stojí za riziko dlouhodobých problémů.

Nenašli jste, co jste hledali? Nevadí, napište nám svůj dotaz!